پیام فیدل کاسترو به امام خمینی بعد از شکست عملیات نظامی آمریکا در طبس

کاسترو: ایران با تهدیدهای جدی از سوی یانکی‌های امپریالیست روبرو است


روزنامه جمهوری اسلامی؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹:

«هاوانا-کوبا-رویتر- فیدل کاسترو رئیس‌جمهور کوبا ضمن ارسال یک پیام شخصی به امام خمینی، همبستگی صمیمانه خود را ابراز داشته و گفته است ایران با تهدیدهای جدی به تجاوز از سوی یانکی‌های امپریالیست روبرو است. کاسترو افزود: شما و ملت ایران می‌توانید روی هم‌دلی و حمایت انقلاب کوبا حساب کنید.»


پیام فیدل کاسترو به امام خمینی بعد از شکست عملیات نظامی آمریکا در طبسروزنامه جمهوری اسلامی؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹