تصاویری از اقامتگاه رضاخان در کاخ سعدآباد


2970 بازدید

تصاویری از اقامتگاه رضاخان در کاخ سعدآباد


تختخواب رضاخان براي خواب عصرگاهي

عمارت مسكوني رضاخان در كاخ سعدآباد -

كاخ رضاخان در سعدآباد - 1312

گهواره منسوب به رضاخان-2

گهواره منسوب به رضاخان-3

لباس - كلاه - عصا و كيف مخصوص مسافرت رضاخان

مبل و ميز و دوات و قلمي كه رضاخان براي كارهاي سلطنتي از آن استفاده ميكرد -1320

ميز كار رضاخان در طبقه دوم كاخ مرمر كه تمام آن خاتم كاري ميباشد -

ميزكار رضاخان در طبقه زيرين كاخ مرمر -1315