گزارش ارتشد نصیری درباره باج‌خواهی تیمسار خسروانی از مردم !


در سند پیش رو اظهارات نعمت الله نصیری رئیس وقت ساواک در مورد سوء استفاده پرویز خسروانی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی را ملاحظه می کنید.متن سند به شرح ذیل است :

تیمسار سپهبد نصیری حفظ امنیت و خوشبین ساختن ملت فقط جلوگیری از بدگویی و تظاهرات نیست از اشخاصی جلوگیری کنید که اعمالشان تا اعماق روح و روان مردم علیه شاهنشاه میباشد سرلشگر خسروانی که خود را خیلی نزدیک با شاهنشاه معرفی میکند و حتی اگر ساعتی در مچ دارد میگوید اعلیحضرت دادند سالها است درتهران و شهرستانها با زمین‌داران و سازمان‌ها تماس می‌گیرد و به نام شاه و ورزش و باشگاه به نام خود ثبت میکند و هر زمین محصوری دیده میشود یک ژاندارم در آن مسکون است که حفاظت کند همه ورزشکاران میدانند که چند هزار متر زمین مقابل ستاد بزرگ ارتشتاران به امر شاه برای باشگاه دادند ولی آن را مثل همه به اسم خود کرده و یک ژاندارم در آن پاس میدهد این که همه را دزد خطاب میکند خودش در تمام این چند سال با استفاده از مقام خود از تمام کارخانجات زمین‌داران باغداران باج میگرفت تمام اجناس ورزشی را گمرک نمیدهد اخیراً به نام ساختمان ورزشگاه در جنوب شهر به هر سازمانی به نام شاه و علاقه به شاه و ورزش و سرگرم کردن جوانان جنوب شهر به هر سازمانی مراجعه و پول میگیرد از جمله از شرکت نفت قریب هفتصد هزار تومان گرفته از سازمان برنامه گرفته و مخصوصاً طول میدهد که هر چه ممکن است پول جمع کند ولی میگفت ناچارم امسال برای درجه سپهبدی آن را افتتاح کنم خود اخیراً خانه‌ای ساخته که از پارک شاه وسیع‌تر و مجلل‌تر است و به همه میگوید مال زنم میباشد خلاصه این وضع اشخاصی که خود را شاهدوست و نزدیک به او میدانند ماها مگر نباید شاه را دوست داشته باشیم باید این طور باشد که بغض و حسد و ناامیدی را برای دیگران فراهم کنیم با جلوگیری از این احوالات شاه را محبوب ملت سازید تا ما هم با خوردن نان و پنیر شاه را ستایش کنیم.
وطنخواه
اداره کل سوم
24/2/45
محترماً عیناً به استحضار میرساند بخش 304 .... 25/2
ملاحظه شد
1


گزارش ارتشد نصیری درباره باج‌خواهی تیمسار خسروانی از مردم !