تصاویر منتشرنشده امضای قرارداد همکاری اتمی ایران و آلمان غربی در سال1355


تصاویر منتشرنشده امضای قرارداد همکاری اتمی ایران و آلمان غربی  در سال1355
13 تیرماه 1355 سه قرارداد همکاری هسته‌ای بین ایران و آلمان غربی به شرح زیر امضاء شد:

الف) قرارداد همکاری در زمینه استفاده صلح‌‎جویانه از انرژی هسته‌ای

ب) قرارداد ساختمان نیروگاههای اتمی ایران1و ایران2

ج) قرارداد تامین سوخت نیروگاههای ایران1 و ایران 2

در این مراسم از طرف ایران اکبر اعتماد، رئیس‌سازمان انرژی اتمی و از طرف آلمان هانس هیلگر هانشیلد، معاون وزارت تحقیقات و تکنولوژی در راس دو هیات حضور داشتند. سازمان انرژی اتمی در گزارش سالیانه خود در پایان سال 56 می‌نویسد: وسیع‌ترین همکاری سازمان انرژی اتمی ایران با شرکت آلمانی "کرافت‌ورک یونیون" در مورد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر می‌باشد. این همکاری البته بطور غیرمستقیم شامل بسیاری دیگر از شرکتهای خصوصی و نیمه‌خصوصی و سازمانهای دولتی و نیمه‌دولتی آلمان میگردد.

موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی نخستین بار تصاویری از امضای این قراردادها را منتشر کرد: