راهپیمایی مردم تهران در پشتیبانی از دولت مهندس بازرگان


راهپیمایی مردم تهران در پشتیبانی از دولت مهندس بازرگان
سرّی

تظاهرات و راهپیمایی در تهران

متعاقب دعوت جامعه روحانیت تهران، به منظور حمایت از آقای مهندس بازرگان، از بامداد روز 57/11/19

گروه‌هایی از طبقات مختلف مردم تهران برای شرکت در راهپیمایی عازم محل‌های تعیین‌شده قبلی گردیدند.

این افراد در حالیکه پلاکاردهای متعددی به پشتیبانی از آیت الله خمینی و مهندس بازرگان و جمهوری اسلامی در دست داشته و شعارهایی نیز در همین زمینه‌ها می‌داده‌اند، از ساعت 9 روز مذکور از مسیرهای مورد نظر به سمت میدان شهیاد[=آزادی] عزیمت نموده‌اند.

در بین راهپیمایان گروه‌هایی از همافران نیروی هوایی شاهنشاهی نیز دیده می‌شده که با حمل پلاکاردهایی به نفع آیت الله خمینی شعار می‌داده و حدود 60 نفر سرباز نیروی زمینی نیز در پشت سر، آنان را همراهی می‌کرده‌اند. همافران مزبور را مردم با دادن شعار «پرسنل هوایی، ارتش انقلابی، منتخب امام است»، تشویق می‌نموده‌اند.

جمعیت تظاهرکننده که گفته شده مسیر میدان 24 اسفند[=انقلاب] تا میدان شهیاد[=آزادی] را پوشانده بودند، در میدان شهیاد[=آزادی] مبادرت به اقامه نماز نموده و آنگاه قطعنامه‌ای در 7 ماده برای آنان قرائت شده است. جمعیت از ساعت 13 به تدریج شروع به برگشت نموده و تا ساعت مذکور برخورد و حادثه‌ای گزارش نگردیده است.

متن قطعنامه صادره به شرح زیر است:

قطعنامه تظاهرات روز پنجشنبه 19 بهمن[1357]، حساس‌ترین روز ملت

اکنون که مبارزات قهرمانانه ملت مسلمان ایران به مرحله حساس‌تری رسیده و رهبر عالیقدر انقلاب که یکی از چهره‌های محبوب اسلامی و ملی را به ریاست دولت موقت برگزیده است، در این اجتماع عظیم خواسته خود را ضمن این قطعنامه اعلام می‌کنیم.

1- با فرار شاه، برگشت رهبر عالیقدر انقلاب امام ما به وطن و اعلام دولت موقت را گام‌های نخستین در راه پیروزی انقلاب ملت می‌دانیم، ولی در عین حال معتقدیم که ملت ما باید تا رسیدن به پیروزی نهایی که محو کامل استبداد و استقرار جمهوری اسلامی است، با همبستگی و شکیبایی کامل به مبارزه ادامه دهد.

2- ما تصمیم رهبر انقلاب را در مورد انتخاب جناب آقای مهندس مهدی بازرگان به ریاست دولت موقت، صمیمانه تبریک می‌گوییم.

3- ما از همه نیروهای انتظامی ارتش، ژاندارمری و شهربانی می‌خواهیم هرچه زودتر اطاعت خود را از مهندس بازرگان و دولت او که مورد تأیید ملت است، اعلام کنند.

4- ما از کلیه کارکنان نخست‌وزیری، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دیگر دولتی که قبلاً نیز همبستگی خود را با ملت و جنبش انقلابی او ابراز کرده‌اند می‌خواهیم که تنها از حکومت جدید که مورد تأیید ملت است، اطاعت کنند و نشان دهند که دولت غیرقانونی[بختیار] را به هیچ‌وجه به رسمیت نمی‌شناسند.

5- ما به رئیس و اعضای دیگر دولت غیرقانونی[بختیار] اخطار می‌کنیم که بیش از این رودرروی ملت نایستند و برکناری خود را هرچه زودتر اعلام کنند.

6- ما از کسانی که با انتخابات فرمایشی به عنوان نماینده شورا و سنا به مجلسین رفته‌اند، می‌خواهیم هرچه زودتر کناره‌گیری خود را از این دولت غیرقانونی اعلام نمایند و خانه ملت را ترک گویند.

7- ما به همه دولت‌های جهان اعلام می‌کنیم که از این تاریخ تنها قراردادها و موافقتنامه‌هایی در نظر ملت ایران اعتبار قانونی دارد که به تصویب دولت موقت که مورد تأیید ملت است، رسیده باشد.ارزیابی خبر: خبر صحت دارد.