گزارش ساواک از دلایل نارضایتی مردم از دولت هویدا در سال 1348


در دو برگ سندی که در اینجا نمایش داده شده است به دلایل نارضایتی مردم از دولت امیر عباس هویدا از نگاه ساواک آشنا می شویم مهم ترین مواردی که ذکر شده است عبارتنداز :

1-اعمال خلاف عده از کارگزاران حزب ایران نوین که در دولت مسئولیت دارند از جمله افرادی که نام برده شده است امیر عباس هویدا نخست وزیر ، عالیخانی وزیر اقتصاد، منصور روحانی وزیر آب و برق،غلامرضا نیک پی وزیر آبادانی و مسکن،ناصریگانه وزیر مشاور، فرخ رو پارسا وزیر آموزش و پرورش ، فتح الله ستوده ،شاهقلی ، عطالله خسروانی 

2- سوء استفاده از مقام و عدم دلسوزی در قبال جوانان 

3- عدم رسیدگی بازرسی شاهنشاهی به تخلفات

4- اخذ رشوه مقام های دولتی بابت انجام کارها  که در یک مورد آن یک میلیون دلار ذکر شده است 

5- مشکلات شهری و افزایش مالیاتها و ندادن خدمات لازم مابهازای مالیات دریافتی 

6- گرانی بعضی از اقلام نیازهای ضروری مردم از جمله گوشت 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
گزارش ساواک از دلایل نارضایتی مردم از دولت هویدا در سال 1348