همکاری اطلاعاتی «ساواک» و «سیا» در سرکوبی مبارزان فلسطینی


تاریخ سند: ۱۹ خرداد ۱۳۵۵

 

سرّی

از: حوزه تیمسار ریاست ساواک (اداره پیمان‌ها)

به: مدیریت کل اداره دوم

شماره: ۳۶۶۵/ ۱۰۰۰پ - ۳۵/۳/۱۹[۲۵]

موضوع: اردوگاه‌های فلسطینی

به فرموده تیمسار ریاست ساواک مقرر است محل دقیق اردوگاه‌های تروریست[!] فلسطینی و غیره در یمن جنوبی، سومالی و لیبی در اختیار سرویس امریکا[=CIA] گذارده شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای اوامر، اقدام لازم معمول گردد.

حوزه تیمسار ریاست ساواک - محیط


همکاری اطلاعاتی «ساواک» و «سیا» در سرکوبی مبارزان فلسطینی