اسناد سخن می گویند

مجوز برقراری کاپیتولاسیون در ایران


تهیه و تنظیم اسناد از احمد ساجدی
626 بازدید
کاپیتولاسیون مصونیت قضایی نظامیان

در دوران نخست‌وزیری «حسنعلی منصور» قانونی به مجلس شورای ملی برده شد که قرار بود براساس آن مستشاران آمریکا که در ایران خدمت می‌کردند از مزایای کنوانسیون وین برخوردار شوند. کنوانسیون وین که در 1961 میلادی در شهر وین به‌تصویب رسید و امروزه مورد توافق تقریباً تمامی کشورهای جهان است برای سفیران و مأموران کنسولی کشورهای خارجی مصونیت‌هایی را قائل می‌شود اما براساس لایحه‌ای که منصور آن را به مجلس سنا برد قرار بود این مصونیت‌ها این بار به تمام مستشاران آمریکایی که در ایران کار می‌کردند داده می‌شد. 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
مجوز برقراری کاپیتولاسیون در ایران