سوداگران مرگ در دوره پهلوی دوم


2666 بازدید

سوداگران مرگ در دوره پهلوی دوم

در دوران پهلوی دوم تبلیغات پر سروصداوکنفرانس های فراوانی برعلیه قاچاق مواد مخدر به راه افتاد و عده ای از قاچاقچیان خردپا دستگیرشدند و به مجازات هایی هم رسیدند .این در حالی بود در همان دوران بسیاری از مطبوعات خارجی از افتضاحات نزدیکان به حکوت در این نوع از تجارت نوشته بودند.د ر زمان وزارت بهداشت دکتر جهانشاه صالح طرح مبارزه با کشت خشخاش در ایران به اجرا در آمد .اما به موفقیت چندانی نرسید.یکی از عوامل ترویج وافزایش این بحران در آن روزگاران وجود نام هایی مطرح بود .که به رونق این تجارت دامن میزدند.فلیکس آقایان،امیر هوشنگ دولو از آن جمله بودند.


 

ارتشبد فردوست در خاطرات خود از فلیکس آقایان به عنوان بزرگترین قاچاقچی ایرانی مواد مخدر نام میبرد.فلیکس آقایان از دوستان نزدیک محمد رضا پهلوی بود وهمچنین در ارتباط بسیار نزدیکی با دولتمردان آمریکایی قرار داشت و به اذعان فردوست وی در قاچاق مواد مخدر حتی توانسته بود روی دست یکی از نزدیکان شاه هم بزند.ولی با هوش فراوانی که داشت ردی از خود باقی نمی گذاشت .فلیکس برادر کوچکتری هم داشت که او را در این راه همراهی می کرد .[1

احمد علی مسعود انصاری از خویشاوندان فرح دیبا هم در خاطراتش از فلیکس آقایان نام برده و اورا از از نزدیکان شاه می داند .فلیکس آقایان در غوغای شکر هم که منجر به رسوایی او وشاپور جی شد از عوامل اصلی بود .جالب اینکه این شخص در دوره ای هم به ریاست فدراسیون اسکی میرسد.

هوشنگ دولو دیگر نام مطرح در تجارت مواد مخدر است.وی در در معاملات قاچاق تریاک وخاویار جزو سرشناس ترین ها در دوره پهلوی دوم می باشد .دولومخصوصا در سفرهای شاه به سن موریتس سوییس همراه همیشگی بود وهرجا که میرفت بساط تریاک ومنقل او به راه بود. ویک بار هم در فرودگاه زوریخ نزدیک بود به اتهام قاچاق تریاک دستگیر شود که از طریق ارتباطات دیپلماتیک مسئله فیصله پیدا کرد .وی در ظاهر هیچ وقت شغلی رسمی وطراز اولی نداشت .اما نفوذی عجیب بر اکثر رجال مملکتی داشت .درباره دولو بد نیست این را هم بدانید که در خانه وکنار منقلش همیشه یک بشقاب پر از سکه طلا داشت تا هر کس بخواهد به جای نقل ونبات آنرا بردارد .[2]

ذکر این دونام می تواند آغازی باشد بر پژوهشی گسترده در رابطه با نقش رجال صاحب نفوذ دوره پهلوی ها در این چرخه تجارت سیاه، البته ذکر این نکته هم بسیار واجب است که باید خاطرات و مصاحبه هایی که در آن دوران انجام پذیرفته شده است را با تائمل وتفکر بسیار خواند تا بتوانیم به قضاوتی در ست برسیم .نگارنده با تورقی که در اکثر منابع و ماخذ دوره پهلوی دوم انجام داده حداقل در رابطه با این دو شخصیت به اشتراکاتی رسیده که در سطور بالایی به نکاتی از آن اشاره کرد.


فردوست حسین ،ظهور و سقوط پهلوی ،جلد اول ص 263 سال 1380[1]

احمد علی مسعود انصاری،پس از سقوط،موسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی ،ص62[2]


http://ayam.jamejamonline.ir