ابوالحسن بنی صدر و سازمان انتشارات مصدق


انتخاب و شرح: سید جواد موسوی
895 بازدید
ابوالحسن بنی صدر دکتر محمد مصدق جبهه ملی سوم

تاریخ سند: ۲۲ شهریور ۱۳۴۶

محرمانه

موضوع: سازمان انتشارات مصدق

طبق اطلاع، سازمانی به نام سازمان انتشارات مصدق در فرانسه تأسیس و اخیراً کتابی به نام «دوزخیان روی زمین» که از کتاب «نفرین شدگان» اثر فرانش فانون* برگردانیده شده، منتشر نموده است. گفته می‌شود مرکز این مؤسسه در آلمان می‌باشد.

نظریه منبع:

۱- گردانندگان انتشارات مصدق از افراد وابسته به جبهه ملی سوم می‌باشند.

۲- انتشارات مصدق، مرکزش در پاریس است و به وسیله بنی صدر اداره می‌شود.

* «نفرین شدگان زمین» اثر «فرانتس فانون» صحیح است.


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
ابوالحسن بنی صدر و سازمان انتشارات مصدق