آخرین گزارش سفارت آمریکا در روز ۱۳ آبان


ظهر روز سیزدهم آبان‌ماه، دانشجویان مسلمان دانشگاه‌های تهران که لقب "پیرو خط امام" را بهترین و گویاترین لقبِ معرّف خود می‌دانستند وارد سفارت آمریکا در تهران می‌شوند. هدف از این اقدام، تسخیری دو سه روزه برای رساندن صدای اعتراض ایرانیان به پذیرفتن شاه توسط آمریکا بود. وقتی سفارت کاملا تصرف شد و خبرش به امام رسید، جوابی دادند که دانشجویان را ماندگار کرد: خوب جایی را گرفتید، مبادا رهایش کنید.

دانشجویان در سفارت آمریکا با انبوهی از اسناد اطلاعاتی و غیراطلاعاتی مختلف مواجه شدند که انتشار و ترجمه‌ی تدریجی آنها نشان از دخالت‌های گسترده‌ی ایالات متحده در ایران داشت. مجموعه‌ی این اسناد در قالب کتاب‌های «اسناد لانه جاسوسی آمریکا» منتشر شد و آنقدر افشاگرانه بود که ورود نسخه‌ی فیزیکی‌شان به خاک آمریکا ممنوع شد.
 

از لحظه‌ی ورود دانشجویان تا تسخیر کامل سفارت و تسلیم‌شدن پرسنل آن، دو تلگراف کوتاه از سفارت به وزارت امورخارجه ارسال می‌شود که در واقع، گزارش ورود دانشجویان به محوطه‌ی سفارت است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی برای نخستین‌بار تصویر این اسناد و چک‌نویس یکی از آنها را منتشر می‌کند..

 

سنــــــــــــد اول


۴ نوامبر ۱۹۷۹
از: سفارت آمریکا، تهران
به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

موضوع: تظاهرکنندگان در داخل محوطه سفارت

افسر امنیتی منطقه ای با فردی که ظاهرا رهبر نیرویی است که به سفارت حمله کرده در حال مذاکره و گفتگو می‌باشد. به نظر می‌رسد که مهم ترین تقاضای آنها این باشد که بتوانند سفارت را بصورت سمبلیک در اشغال خود داشته باشند. رهبر نیروی اشغالگر اظهار داشت که آنها نمی‌خواهند به کارمندان دولت آسیب برسانند. تظاهرکنندگان نیز پلاکاردی حمل می‌کنند که بر روی آن جمله «ما نمی‌خواهیم به شما آسیب برسانیم. ما می‌خواهیم در اینجا دست به
تحصن بزنیم» نوشته شده است.

لینگن

 

سنــــــــــد دوم

۴ نوامبر ۱۹۷۹
از: سفارت آمریکا، تهران‌
به: وزاارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

موضوع: تظاهرکنندگان داخل سفارت
در ساعت 11:10صبح گروهی از تظاهرات کنندگان به محوطه سفارت وارد شده و سپس به طبقه همکف ساختمان وارد شدند. تمامی کارمندان نمایندگی در طبقات فوقانی ساختمان قرار دارند. در طبقه همکف، سربازان نیروی دریایی با استفاده از گاز اشک آور در حال متفرق کردن تظاهرات کنندگان هستند.

لینگن


اسناد لانه جاسوسی آمریک، ج۱۰، ص ۷۳۵
آخرین گزارش سفارت آمریکا در روز ۱۳ آباناولین گزارش لینگن، کاردار سفارت از ورود دانشجویان به محوطه‌ی سفارت
دومین و آخرین گزارش لینگن، کاردار سفارت

چک‌نویس دومین و آخرین گزارش لینگن، کاردار سفارت