انتشار فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه فاتح


1479 بازدید

انتشار فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه فاتح

فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه فاتح استانبول از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.

فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه فاتح (استانبول) تألیف سید محمدتقی حسینی از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر و در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده است.

استانبول شهر مساجد است و مدارس و نیز کتابخانه ها؛ کتابخانه هایی که مخازن آن آکنده است از میراث گرانبار نیاکانمان و براستی که بر اهل علم، غنای این مخازن پوشیده نیست. در چند دهۀ اخیر بزرگانی کمر همت بر شناساندن این میراث عظیم بربستند.

کتابخانۀ فاتح، به لحاظ دارا بودن دستنویس‌های نفیس فارسی، یکی از کتابخانه­‌های مهم در ترکیه به شمار می­‌رود، و از جمله نفایس این کتابخانه، نسخۀ منحصر بفرد ترجمان البلاغۀ رادویانی است، که کهن­‌ترین اثر شناخته شده به فارسی در موضوع بلاغت، محسوب می‌گردد.

کتابخانه فاتح یکی از مهم ترین و غنی ترین کتابخانه های جهان است. درین کتابخانه، نسخ بسیار ارزشمندی از فرهنگ و تمدن ایران محفوظ است و درین فهرست که بخشی از آن به زبان فارسی است اشاره شده.

این فهرست مختص است به معرفی نسخ فارسی و اگر اثری در ضمن مجموعه ای مشتمل بر آثار عربی و ترکی بوده، تمامی مشخصات رسائل آن مجلد جز آغاز و انجام رسائل غیر فارسی ذکر شده و البته اگر آن اثر غیر فارسی، دارای انجامه ای بود که در آن تاریخ کتابت، نام کاتب، محل کتابت و یا هر نکته مهمی ذکر شده بود جهت بهتر معرفی شدن اثر فارسی آورده شده است.

این فهرست، شامل معرّفی نزدیک به پانصد دستنویس، اعم از آثار مستقل و مجموعه­‌هایی شامل رسایل مختلف است.

در این کتاب پس از مقدمه فهرستنگار که شامل کتابخانۀ فاتح و فهرست پیش رو مورد بررسی قرار گرفته است فهرست مطالب به این قرار است:

فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه فاتح

نمایه ها شامل:

آثار

پدیدآورندگان

کاتبان

محل کتابت

تاریخ کتابت

مالکان

واقفین

مهرها

آرایه ها

تصویر نسخه های خطی

فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانه فاتح (استانبول) تألیف سید محمدتقی حسینی در 694 صفحه است که از سوی انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده و در اختیار علاقه مندان در نمایشگاه کتاب قرار می گیرد.

غرفه کتابخانه مجلس در شبستان، سالن ناشران عمومی انتهای راهروی هفت قرار دارد.


ical.ir