امام خمینی سخنگو ندارد


1381 بازدید

امام خمینی سخنگو ندارد
روزنامه لوموند؛ 15 نوامبر 1978(24 آبان 1357)

نوشته: رولاند دلکور

(بخشی از مصاحبه)بحران در ایران

آیت الله خمینی طی مصاحبه‌ای با مخبر ما اعلام کرد که «دستگیری آقای کریم سنجابی تغییری در وضع موجود ایجاد نخواهد کرد»

*****

مصاحبه‌هائی را که آیت الله خمینی قبل از مراسم نماز با انجام آن موافقت می‌کند همان تشریفات را به دنبال دارند و با همان دقت ضبط می‌شوند. آیت الله خمینی روزنامه‌نگاران را پشت سرهم می‌پذیرد. ما داخل یک اتاق خیلی کوچکتر از اتاق مخصوص مراسم نماز شدیم. از هر یک از روزنامه‌نگاران خواسته می‌شود که قبل از مصاحبه سؤالات خود را کتباً نوشته و ارائه دهند. مترجم سؤالات را یک‌بار دیگر قبل از آنکه آیت الله خمینی[با آنها] مواجه شوند، تکرار می‌کند. هنگام مصاحبه چهره آیت الله رو به پائین است، گوئی که عمامه سیاه وسیع‌اش بر روی سر سنگینی می‌کرد. چشمان طوق‌بسته او (رئیس مذهبی شیعیان 78 سال دارد) برای چند ثانیه بر روی ملاقات‌کننده خیره می‌شوند. در این حال آیت الله فکر خود را متمرکز می‌نمایند.

س: پس از توقیف دکتر سنجابی درباره وضع موجود چگونه قضاوت می‌فرمائید؟

ج: این توقیف وضع را تغییر را نخواهد داد. شاه سعی می‌کند سنجابی را تحت تأثیر قرار دهد، ولی می‌توان تصور کرد که مرد شرافتمند و قابل احترامی چون آقای کریم سنجابی تسلیم نخواهد شد.

س: در مورد توسل به مبارزه مسلحانه نظرتان چیست؟

ج: امیدواریم روشهای کنونی مبارزه برای سرنگونی رژیم کافی باشد، چنانچه این حالت پیش نیاید روشهای دیگری مدنظر قرار خواهد گرفت.

س: منظورتان از جمهوری اسلامی چیست؟

ج: این جمهوری همان مفهومی را در برخواهد داشت که در جاهای دیگر[هست]، ولی این جمهوری بر مبنای اساسی که به وسیله قوانین اسلام تهیه خواهند شد، بنیان گذارده می‌شود. مقررات و قوانین این جمهوری بر اساس قرآن [بنیان] نهاده خواهند شد. در نهایت امر، این مردمند که نهادها را انتخاب خواهند کرد، لذا این دموکراسی مردم خواهد بود.

در مدخل در ورودی منزل آیت الله خمینی آگهی‌هائی کوچک به چندین زبان، جمله زیر را تکرار می‌کنند:

«امام خمینی سخنگو ندارد»