تظاهرات همافران نیروی هوایی


تظاهرات همافران نیروی هوایی
برابر اطلاع واصله

2ـ در حدود 5 الى 6 هزار نفر همین حالا از همافران نیروى هوائى جلوى پادگان جمشیدیه ضمن دادن شعارهاى ضد ملى اظهار می کنند ما خواستار حکومت اسلام و آزادى همافران هستیم پرسنل هوائى باید آزاد گردند.1

ارزیابى : صحت دارد.

3ـ عده‏ اى که در جلو درب باشگاه دژبان روى زمین نشسته و خواستار آزادى زندانیان بودند از طریق دژبان براى آنان سخنرانى انجام که همافران در زندان دژبان نمیباشند و بلافاصله جمعیت بسمت میدان 24 اسفند حرکت نمودند.1ـ امروز (13/11/57) امام با گروهى از نیروى هوایى دیدار کردند و به دولت بختیار هشدار دادند «اگر یک نفر از این همافران با دست این جلادان از بین برود، ما همه آنها را به کیفر اعمالشان مى‏رسانیم. جرم همافران و سایر ارتشیانى که فرار کرده‏اند، این است که به ملت پیوسته‏اند... ما کسانى از ارتشیان را که توبه کنند و برگردند، توبه همه آنها را با دل و جان قبول مى‏کنیم.» (صحیفه امام، ج 6، ص 38) از دیگر سازمانهاى نظامى که امروز (13/11/57) تظاهرات کردند «تعداد 500 نفر که گفته مى‏شود جمعى سازمان صنایع نظامى بوده‏اند اجتماع و به راه‏پیمایى و دادن شعار مضره پرداختند.» محل این اجتماع در خیابان آزادى (آیزنهاور) بود. در تظاهرات دانشگاه تهران هم عنوان شد که «تیپ 1 زرهى لشکر 81 شاه‏آباد همبستگى خود را با نهضت اعلام کرده‏اند. همچنین 42 نفر از افسران وظیفه گارد شاهنشاهى در لویزان به علت اعتصاب غذا تبعید گردیدند.» (گزارش نوبه‏اى اطلاعاتى شماره 54، اداره سوم ستاد بزرگ ارتشتاران)