عزل ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری


انتخاب و تنظیم: سید جواد موسوی
841 بازدید
ابوالحسن بنی صدر عزل بنی صدر کاریکاتور

روزنامه اطلاعات؛ ۲ تیرماه ۱۳۶۰

«کیش شخصیت»!...

«...کراراً من گفتم که بیا برو از این گروهک‌های فاسد، از این منافقین، تبرّی کن؛ حیثیت خودت را از دست نده. بیا برو در ملأعام و اینها را از خود بران. اینها تو را به تباهی می‌کشند. این گرگهایی که اطراف تو جمع شده‌اند الّا بعض معدود آنها، همه آنها گرگهایی هستند که می‌خواهند ترا به تباهی بکشند، اینها را از خود بران. و برای اینکه نتوانست بفهمد اسلام یعنی چه و کشور اسلامی یعنی چه و ملت اسلام یعنی چه و ارتش اسلام یعنی چه و سایر قوای مسلح اسلام یعنی چه، این خودش را به تباهی کشاند...»(بخشی از سخنرانی امام خمینی در جمع اقشار مختلف مردم؛ ۱ تیر ۱۳۶۰)


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
عزل ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری