راهپیمایی‌ مردم تهران به مناسبت سالگرد قیام ۱۵ خرداد


تهیه و تنظیم: سید جواد موسوی
3337 بازدید
قیام 15 خرداد قیام پانزده خرداد 15 خرداد 1342

راهپیمایی‌ مردم تهران در سال ۱۳۵۹، در سالروز قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲


راهپیمایی‌ مردم تهران به مناسبت سالگرد قیام ۱۵ خرداد