دستورالعمل ساواک برای ماه‌‎های محرم و صفر


تاریخ سند: ۴ دیماه ۱۳۵۴

 

از: اداره کل سوم ۳۱۲

به: ریاست ساواک

درباره: ماه‌های محرم و صفر

با فرا رسیدن ماه‌های سوگواری محرم و صفر احتمال دارد عده‌ای از وعاظ و روحانیون افراطی* مذهبی فرصتی پیدا کنند که برخی از مسائل و موضوعات مذهبی را در قالب مطالب تحریک‌آمیز و خلاف مصالح عمومی مملکت در بالای منابر عنوان و تبلیغات سوئی بنمایند. لذا --- نسخه (--- برگ) صورت اسامی وعاظ ممنوع‌المنبر به پیوست ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید از وعظ و منابر آنان جلوگیری و ضمن همکاری با سازمان‌های انتظامی هرگونه فعالیت مضره وعاظ و روحانیون افراطی را به موقع خنثی و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند.

مدیرکل اداره سوم ـ [پرویز] ثابتی

 

----------------------------------------------------------------------

* ساواک در مورد روحانیون مخالف رژیم پهلوی از واژه «روحانیون افراطی» استفاده می‌کرد.


دستورالعمل ساواک برای ماه‌‎های محرم و صفر