کارتر باید در درجه اول از اتباع امریکائی محافظت کند، نه از شخص احمقی چون شاه


نامه یکی از گروگانهای سفارت امریکا به مادرش
5847 بازدید
ایران آمریکا لانه جاسوسی تسخیر سیزدهم آبان 1358 گروگان ها شاه

کارتر باید در درجه اول از اتباع امریکائی محافظت کند، نه از شخص احمقی چون شاه

مادر و خانواده عزیزم، سلام

ما هنوز در بندیم، اما با ما بخوبی رفتار می شود و به هیچوجه صدمه‌ای متوجه ما نیست. من فکر می کنم روزنامه‌های امریکائی اخبار صحیحی منتشر نمی کنند. این مسئله در مورد روزنامه‌های سایر کشورها نیز صادق است. هم اکنون من گفتگوئی با رهبران دانشجویانی که ما را به گروگان گرفته اند داشتم و آنها از من خواستند که در صورت تمایل کاغذی را امضاء کنم و من اینکار را کردم. در این نامه، ما از دولت امریکا خواستیم تا شاه را در قبال آزادی ما به ایران مسترد دارد. من این نامه را امضاء کردم و از این بابت خوشحالم. من امیدوارم در مورد احساسات شخصی خود بعداً توضیحات لازم را بدهم.

تا زمانیکه شاه را رها نکرده‌اند ما آزاد نخواهیم شد. هرچه کار گروگانگیری ما بیشتر ادامه یابد، احتمال وقوع یک واقعه ناگوار بیشتر خواهد بود. تنها چیزی که میتوانم بگویم اینست که وضع در اینجا روبراه است. فقط تنها یکبار به شدت ترسیدم و غیر از آن مورد، از نظر روحی در آرامش هستم. کار ما تنها نشستن در یک گوشه است.

با دست و بالی بسته*، سراسر شبانه روز را به مطالعه روزنامه و مجله میگذرانیم و روزی سه بار به ما غذا می دهند. شاید کسی و یا چیزی باید که کارتر را متقاعد سازد که در درجه اول به محافظت از اتباع امریکائی بپردازد، نه حمایت از شخص احمقی چون شاه، در این صورت است که ما می توانیم سالم و زنده به کشور خود بازگردیم.

خوب دیگر باید نامه را تمام کنم، فقط میخواستم بگویم که خیلی خیلی شما را دوست دارم و امیدوارم که همه چیز به خوبی و خوشی پایان یابد. امیدوارم بتوانم بزودی برایتان نامه بنویسم. اگر قبل از اینکه شما این نامه را دریافت کنید من آزاد شدم، در اولین فرصت با شما تماس تلفنی خواهم گرفت. خیلی دوستتان دارم. باور کنید مرا مجبور به نوشتن چیزی نکردند.

*عبارت انگلیسی که در این نامه به کار رفته جمله ابهام آمیز «دست و بال بسته» است که نویسنده از آن مفهومی مجازی مراد می کند. در این باره سخنگوی دانشجویان مستقر در سفارت امریکا گفت دست و پای گروگانها در محل اقامتشان بسته نیست.


روزنامه جمهوری اسلامی؛ 20 آبان 1358(به نقل از خبرگزاری پارس)