آیت‌الله خامنه‌ای: مسأله گروگانها مجازات آمریکاست


آیت‌الله خامنه‌ای: مسأله گروگانها مجازات آمریکاست

(بخشی از خطبه‌های نمازجمعه تهران به امامت آیت‌الله خامنه‌ای؛ 15 فروردین 1359)

- آمریکا به پلیدترین جانیان گنهکار ایران پناه داده است. پلیدترین مجرمان را در ظرف سی سال حمایت کرده، به آنها قدرت داده، و ملت ایران از این نخواهد گذشت

«...در مقابل مسئله گروگانها تصمیم یکپارچه مردم که بوسیله مجلس شورای اسلامی آن تصمیم گرفته خواهد شد و اعلام و عمل خواهد گردید. مسئله گروگانها و این تصمیمی که از طرف مردم بوسیله نمایندگان مردم گرفته شود سرنوشت ساز است. در این مسئله هیچ عامل دیگری نمیتواند سرنوشت ساز باشد. لذا امام هم بارها اینرا تکرار کردند سرنوشت گروگانها بدست مردم و مجلس مبعوث مردم است...تهدید به اینکه محدودیت اقتصادی یا محدودیتهای سیاسی برای دولت ایران بوجود خواهند آورد هیچ تأثیری ندارد. این سخنی است که در این پایگاه رسمی الهی و مذهبی گفته میشود و حاکی از نظر و اندیشه و میل دل مردم و مسئولان امر... ما در مقابل استکبار ایستادیم، نمیتوانیم میدان به استکبار بدهیم... ما میخواهیم دنیا را از شر استکبار نجات بدهیم و نه فقط استکبار آمریکا، استکبار هر مستکبر و قرآن بما گفته است که میتوانید.

ما روزی در مقابل شاه مستضعف بودیم، مبارزه کردیم، ملت فداکاری کرد. وعده الهی که فرمود «و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» تحقق پیدا کرد. امروز آمریکا در مقابل ملت ایران زور میگوید، استکبار بخرج میدهد. در مقابل استکبار امریکا هم ملت ایران می ایستد و باید بایستد والا انقلاب نیم کاره است، از هدفهای خودش تخطی کرده و منحرف شده است. میگویند اگر دولت ایران فلان التزام را بکند از مجازاتهای اقتصادی ایران صرفنظر خواهیم کرد. این درست همان استکبار طاغوتی است که ما با آن میجنگیم. کدام مجازاتی را آمریکا میخواهد نسبت به ایران و دولت ایران و ملت ایران انجام بدهد یا بردارد. این ملت ایران است که شما را مجازات خواهد کرد. این 36 میلیون زجردیده هستند که بعد از سی سال که شما از بدترین و شریرترین خلائق حمایت کردید در مقابل این ملت، حالا بخود آمده، قامت برافراشته، قیام کرده، دست به سلاح گرفته و آمادگی خودش را حفظ کرده و خواهد کرد تا شما را سرجای خودتان بنشاند.

چه مجازاتی؟ مگر ما مجرم بودیم که شما مجازات کنید یا مجازات‌تان را بردارید؟ ما دولت آمریکا را مجرم میشناسیم. ما همه سران و قدرت‌مداران سیاسی عالم را که از آمریکا حمایت کرده‌اند مجرم می شناسیم. اگر حرف ملت ایران را میخواهید، حرف ملت این است. مردم به همین دلیل بود که وقتی لانه جاسوسی تصرف شد بوسیله یک مشت جوان مسلمان که حتی آنها را نمی شناختند از آنها تأئید کردند و به همین دلیل بوده است که تاکنون مردم از این حادثه بعنوان یک حادثه بزرگ برای ملت و برای انقلاب یاد کردند و اسم آوردند. این حادثه، حادثه مربوط به یک عده جوان نبود، مربوط به ملت ایران است. کار آن جوانهای مسلمان تبلور منش و نمایشگری از خواست مردم ایران بود. امام در پانزده سال قبل فرمودند که رئیس جمهور آمریکا بداند که امروز منفورترین خلائق در نزد ملت ایران است... این مطلب را امام گفتند، سخنی بود که هیچ کس نمیگفت، [بلکه] همه آنرا احساس میکردند، امروز هم همان قضیه است. آمریکا به پلیدترین جانیان گنهکار ایران پناه داده است. پلیدترین مجرمان را در ظرف سی سال حمایت کرده، به آنها قدرت داده، و ملت ایران از این نخواهد گذشت. بنابراین مسئله گروگانها مجازات دولت آمریکاست بخاطر پناه دادن شاه. اگر گروگانها به تصمیم مجلس شورای اسلامی محاکمه نشوند، این گذشت و تفضل و بزرگواری ملت ایران خواهد بود...»