تظاهرات و راه‏پیمائى در روز 7/11/57 در تهران


2122 بازدید

تظاهرات و راه‏پیمائى در روز 7/11/57 در تهران
از صبح روز 7/11/57، عده کثیرى از طبقات مختلف مردم در گروههاى چندین صد نفرى با در دست داشتن عکسهائى از آیت‏اله خمینى و پلاکاردهائى حاوى مطالب مذهبى و دادن شعار بطرفدارى از آیت‏اله خمینى در پاره‏اى از نقاط مختلف تهران متشکل شده و سپس بمنظور اجتماع در میدان شهیاد بطرف خیابان شاهرضا براه افتاده‏اند. راه‏پیمایان آنگاه در صفوف منظم و سازمان یافته و پس از گذشتن از مسیر خیابانهاى شاهرضا و آیزنهاور در میدان شهیاد اجتماع که در این موقع تعداد آنها بالغ به چند صد هزار نفر گردیده است.1

راه‏پیمایان در میدان مذکور به برگزارى نماز جماعت ظهر مبادرت کرده و بعد از خاتمه آن قطعنامه‏اى در هشت ماده جهت اجتماع کنندگان قرائت و متن آن نیز بصورت پلى‏کپى تکثیر و بین آنها توزیع و متعاقب آن جمعیت بتدریج متفرق شده است.

بسم‏الله الرحمن الرحیم

قطعنامه راه‏پیمائى مردم تهران و شهرستانها در روز 28 صفر 1399 مطابق بهمن 1357 در پایان این راه‏پیمائى بسیار شکوهمند که بمناسبت رحلت پیغمبر اکرم (ص) و شهادت حضرت مجتبى و ثامن‏الائمه امام رضا بدعوت روحانیت مبارز با شرکت میلیونها نفر از مردم تهران و شهرستانها که براى استقبال از مقدم امام خمینى به تهران آمده‏اند، برگزار شد مطالب زیر را بعنوان قطعنامه اعلام میداریم :

1ـ ما کلیه مواد قطعنامه‏هاى راه‏پیمائى تاسوعا و عاشورا و اربعین و جمعه 26 صفر 99 را که به تصویب میلیونها نفر از اهالى تهران و سراسر کشور رسیده است بار دیگر تایید و تاکید میکنیم.

2ـ افتخار راندن شاه مخلوع از کشور و نجات مملکت از شر دودمان پهلوى متعلق بملت ایران و جنبش عظیم اسلامى است که رهبر آگاه ملت از پانزده سال پیش آنرا شعار مبارزه قرار داده است.

3ـ رژیم منفور و باطل سلطنتى و تمام بقایا و دنباله‏ها و تفاله‏هاى آن از قبیل شوراى سلطنت و ولایتعهدى و مجلسین فرمایشى موجود از نظر ملت ایران مردود و غیر قابل قبول است.

4ـ هر فرد یا سازمان یا دولتى در داخل و خارج از کشور که توطئه خائنانه و خسارت بار بازگرداندن شاه فرارى را تعقیب کند، جز تضییع وقت و اتلاف نیروهاى انسانى و اقتصادى کشور و تشدید بغض و نفرت ملت نتیجه‏اى بدست نخواهد آورد و ملت ستم کشیده و آگاه ایران تحت هیچ شرایطى زیر بار سنگین استبداد سیاه پهلوى نخواهد رفت.

5ـ همانگونه که رهبر جنبش حضرت آیت‏اله العظمى امام خمینى کرارا تاکید کرده‏اند، هر کابینه که با حفظ رژیم گرچه بصورت شوراى سلطنت بوسیله هر کس و هر گروه و با هر سابقه از جمله دولت غاصب کنونى تشکیل گردد، از نظر ملت ایران غیر قانونى و محکوم است.

6ـ مردم ایران مشتاقانه و بیصبرانه در انتظام قدوم پیشواى محبوب و رهبر عظیم‏الشان دقیقه شمارى میکند و هیچگونه بهانه و عذرى را در مورد جلوگیرى از ورود ایشان بکشور نمى‏پذیرد و براى رسیدن به این آرزوى مقدس براى خویش حق توسل بهر وسیله و هر شیوه را حفظ میکند.

7ـ مبارزات پیگیر و بى امان و همه جانبه ما تا رسیدن به نظام عدل اسلامى که هدف نهائى اعلام شده جنبش است ادامه خواهد داشت و در این راه از همه امکانات و شیوه‏هاى مناسب در مراحل و شرایط مختلف استفاده خواهیم کرد.

8ـ ما حمله وحشیانه دژخیمان رژیم به مردم را در تهران و سنندج و شهرستانهاى دیگر که منجر به شهادت و زخمى شدن جمعى از مردم دلیر و فداکار و مسلمان گردیده و کشاندن نظامیان را با لباس مبدل به خیابانها با شعار فریبکارانه حمایت از قانون اساسى محکوم میکنیم.2

والسلام علیکم و رحمت‏اله و برکاتهارزیابى خبر : خبر صحت دارد.

اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است.

توضیح :

در جریان تظاهرات و راه‏پیمائى مذکور تعداد چند دستگاه کامیون نیز در پى گروههائى از عناصر راه‏پیما در حال حرکت بوده که گفته شده در این کامیونها در پوشش حمل مواد غذائى و خوراکى اسلحه و مهمات نیز حمل تا در صورت بروز برخورد و درگیرى بین مامورین انتظامى و راه‏پیمایان مورد استفاده قرار گیرد. ضمنا در میدان 24 اسفند بعضا مشاهده گردیده به تعدادى از افراد سلاح سرد منجمله قمه و چاقو فروخته شده است.1ـ امروز (7/11/57) مصادف با 28 صفر، اعلان تظاهرات عمومى شده بود و «قریب دو میلیون نفر از مردم تهران و مردمى که از شهرستانها براى استقبال امام خمینى به تهران آمده بودند دست به راهپیمایى عظیمى زدند... راهپیمایى عظیم روز شنبه هفتم بهمن چهره مبارزه‏جو داشت و در تهران و شهرستانها میلیونها نفر مردمى که در این راهپیمایى شرکت کرده بودند تقاضاى بازگشت سریع حضرت را داشتند و دولت را تهدید مى‏کردند.» (سپید و سیاه، به تاریخ 2/12/57، صص 5 و 15) خبرگزارى پارس نیز در خبرى نوشت که «میلیونها تن از مردم تهران و شهرستانها امروز همزمان با رحلت حضرت محمد (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبى علیه‏السلام در یک راهپیمایى وسیع بار دیگر همبستگى خود را با نهضت اسلامى به رهبرى آیت‏اللّه‏ العظمى خمینى اعلام داشتند. در تهران از بامداد امروز صدها هزار تن از زنان و مردان در گروههاى مختلف از شمال، جنوب، مغرب و مشرق پایتخت به سوى میدان شهیاد حرکت کردند و در راهپیمایى خود شعارهاى مختلفى به سود نهضت اسلامى و به طرفدارى از حضرت آیت‏اللّه‏ العظمى خمینى دادند. تظاهرکنندگان نزدیک به ظهر در میدان شهیاد، آیزنهاور، میدان 24 اسفند و خیابان شاهرضا و نیز خیابانهاى اطراف اجتماع کردند و ضمن دادن شعارهاى مختلف به اظهارات سخنرانان گوش دادند.» (بولتن خبرگزارى پارس، ش 301، ص1)

2ـ قطع‏نامه‏اى که در این روز (7/11/57) تکثیر شد و در بین مردم توزیع گردید، در ضمیمه کتاب آمده است. (ضمیمه شماره 3)