دیوید راکفلر در تهران

راکفلر: دیدگاه آمریکا در زمینه‌های سرمایه‌گذاری همواره متوجه ایران بوده است


روزنامه اطلاعات؛ ۱۱ اسفند ۱۳۵۴:

«نخستین جلسه کنفرانس شورای مشترک بازرگانی ایران و آمریکا با شرکت بیش از ۱۵۰ تن از مقامات ایرانی و همچنین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایران و آمریکا، صبح امروز در هتل هیلتون با سخنان منوچهر تسلیمی وزیر بازرگانی، به ریاست سناتور طاهر ضیائی رئیس اتاق ایران گشایش یافت. تسلیمی در پیام خود ضمن تشریح پیشرفتهای ایران درباره سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و همچنین بازار وارداتی ایران طی سالهای آینده، به تفصیل سخن گفت. سپس سناتور ضیائی طی سخنانی ضمن تشریح برنامه‌های اقتصادی و صنعتی ایران گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران قدم‌های بلندی در راه مدرنیزه‌کردن برداشته و آماده است که حداکثر استفاده را از درآمد نفت خود به عمل آورد...ضیائی گفت: واردات ما اعم از کالا و خدمات در ۵ سال برنامه پنجم به ۹۳/۴ میلیارد دلار می‌رسد...ضیائی افزود: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۱۹۷۰ پنج و نیم میلیون دلار بود و در سال ۱۹۷۴ به ۲۰۰۰[میلیون= ۲ میلیارد] دلار رسید و همچنان به سرعت رو به ازدیاد است[!]...

دیوید راکفلر رئیس هیأت مدیره چیس مانهاتان بانک آمریکا دیروز به منظور شرکت در این کنفرانس در رأس یک هیأت ۵۰ نفری از بانکداران و صاحبان صنایع آن کشور به تهران آمد. وی هنگام ورود گفت: ایران در سالهای اخیر جهشی بزرگ در زمینه اقتصادی داشته و از همین رو مذاکرات ما در تهران می‌تواند برای ایران و آمریکا از هر جهت ثمربخش باشد. راکفلر تأکید کرد که ایران در سالهای اخیر یکی از بزرگترین مراکز تجاری جهان بوده و دیدگاه آمریکا در زمینه‌های سرمایه‌گذاری همواره به ایران معطوف بوده است.»


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
دیوید راکفلر در تهران