مقاله نشریه انگلیسی گاردین در باره اظهارات شاپور بختیار علیه رژیم شاه


مقاله نشریه انگلیسی گاردین در باره اظهارات شاپور بختیار علیه رژیم شاه
سندی که ملاحظه می کنید یاداشت هفته نامه(بعدها روزنامه)گاردین در مورد اظهارات شاپور بختیار علیه رژیم پهلوی؛ در 18 جون 1978 منتشر شده است. در این یاداشت نویسنده از قول شاپور بختیار گفته است « شش ماه قبل پس از اینکه آدمکش های دولت با چماق مرا زدند و هنوز بازوانم درد می کند برخی از دوستانم به همین سبب برای تمام عمر معلول شدند.»

بختیار به ماجرای سرکوب ملیون ایران در کاروان سنگی کرج اشاره دارد. به مناسبت عید قربان عده کثیری از اعضای جبهه ملی در یکی از باغ های کاروانسرا سنگی واقع بین کرج و تهران اجتماع پرشوری تشکیل دادند. در این اجتماع عده‌ای به سخنرانی پرداخته و نظام شاه ، و اختناق مطبوعات و زندانیان سیاسی و نبودن آزادی برای احزاب را مطرح ساختند. ناگهان در حین اجرای برنامه عده زیادی از مأمورین امنیتی و نظامی، مسلح به انواع سلاح های سرد و گرم از دیوارهای باغ به درون جمعیت ریختند و به ضرب و شتم مردم پرداختند و عده زیادی را به سختی مجروح و مصدوم نمودند. این سرکوب شدید برای مدت‌ها در محاورات و سخنرانی‌های سیاسی موضوع بحث قرار گرفت و از آن به عنوان موضوع ایجاد خفقان در کشور و نبود آزادی های سیاسی بهره برداری شد.

به نظر می رسد نشریه چپگرای انگلیسی گاردین در خرداد سال 1357 برای جا انداختن چهره بختیار در رسانه های غرب به عنوان یک مخالف جدی شاه تبلیغ می کند تا هفت ماه بعد یعنی در دی ماه 1357 او به عنوان نخست وزیر مخالف شاه زمام امور را بدست گیرد. جالب آنکه در این ماجرا نشریه گاردین تا آنجا پیش می رود که بختیار را به عنوان وزیر کشور دولت مصدق معرفی می کند. در حالی که بختیار در هیچ زمانی در دولت مصدق وزیر کشور نبود. بلکه معاون وزیر کار وقت یعنی امیر تیمور کلالی در کابینه اول مصدق بوده است.