22دی ماه 1357 سالروز تشکیل شورای انقلاب اسلامی

اعضای شورای انقلاب اسلامی در قاب تصویر


اعضای شورای انقلاب اسلامی در قاب تصویر

 اسامی افرادی که مدتی عضو شورای انقلاب بودهاند عبارتست از حضرات آیات و آقایان:

سید محمود طالقانی، مرتضی مطهری، سید محمد حسینی بهشتی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد جواد باهنر، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد رضا مهدوی کنی، سید علی خامنه ای، مهدی بازرگان، کریم سنجابی، سید احمد صدر حاج سید جوادی، یدالله سحابی، مصطفی کتیرایی، محمدولی قرنی، علی اصغر مسعودی، عزت الله سحابی، عباس شیبانی، ابراهیم یزدی، سید ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده، حسن حبیبی، میرحسین موسوی، حبیب الله پیمان، احمد جلالی، علی اکبر معین فر و رضا صدر.

البته باید توجه داشت تعدادی از این افراد از اعضای اصلی و دائم شورا بوده و تعدادی دیگر فقط در مقاطعی به عضویت شورا انتخاب شده، و بعضاً در هیچ جلسه ای نیز شرکت نکرده اند ولی همواره تعداد اعضا در حدود 13 نفر باقیمانده است.

 در طول دوران فعالیت شورای انقلاب ابتدا آیت الله مرتضی مطهری ریاست آن را برعهده داشت ، با شهادت ایشان آیت الله سید محمود طالقانی به ریاست شورا انتخاب شد و با انتخاب دکتر سید ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری، ریاست شورای انقلاب نیز به وی واگذار گردید. البته مسئولیت  دبیری شورای انقلاب  از آغاز تا انتها بر عهده آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی بوده است. و آقایان مهندس مصطفی کتیرایی و دکتر عباس شیبانی نیز منشی شورای انقلاب بوده اند.