گزارش ساواک از تظاهرات مردم تهران در 16 شهریور 1357


«...تظاهرکنندگان که عده ای زن همراه آنان حرکت می‌کرده و شعارهائی نیز به طرفداری از روح الله خمینی می‌داده‌اند، شعارهای پارچه‌ای را با خود حمل می‌کرده‌اند که روی آن مطالبی به مضمون زیر نوشته شده بوده است:

«مقدس باد اتحاد بین نیروهای مسلح و ملت ستمدیده»، «رهبر ما خمینی است، کشور ما اسلامی است»، «حکومت، حکومت اسلامی است»، «آشتی هرگز»...در ساعت 10و30 روز 16/6/57 تعداد جمعیت که در تقاطع خیابان کورش کبیر[=شریعتی] با بلوار پهلوی حدود 10000 نفر بوده، قریب به 2000 نفر از جمعیت وارد بلوار پهلوی شده و پس از گذشتن از میدان محسنی، به طرف میدان ونک حرکت کرده اند. جمعیت اصلی به حرکت به سمت جنوب خیابان کوروش کبیر ادامه داده و شعارهائی به این مضمون می‌داده‌اند: «شاه ما خمینی است»، «برادر ارتشی، چرا برادرکشی؟». تظاهرکنندگان که تعداد آنها در تقاطع خیابان کوروش کبیر با خیابان سید خندان به حدود 20000 نفر رسیده بود، شعارهائی به مضمون زیر می‌داده‌اند:«ما بت شکنیم، شیشه شکن نیستیم». جمعیت کماکان به طرف جنوب حرکت خود را ادامه داده و از تقاطع تخت جمشید[=طالقانی] به تدریج وارد خیابان شاهرضا[=انقلاب اسلامی] شده و به گروه‌های دیگری که از غرب، جنوب و شرق تهران آمده بودند، ملحق شده است. تظاهرکنندگان فوق ضمن دادن شعارهائی به مضمون «ارتش تو بی‌گناهی، فرمانده‌ات جلاد است»، پلاکاردهائی در دست داشته‌اند که شعارهائی به مضمون زیر روی آنها نوشته شده:

«ای بی‌شرف حیا کن، سلطنت را رها کن». همراه با تظاهرکنندگان تعداد قابل توجهی موتور سیکلت سوار نیز بوده‌اند. ضمناً چند نفر که بر یک وانت بار سوار بوده‌اند، از تظاهرکنندگان فیلمبرداری می‌کرده‌اند...حدود 2000 نفر از تظاهرکنندگان که...به طرف میدان ونک به حرکت درآمده بودند، پس از گذشتن از میدان ونک و پیوستن گروه‌های دیگر به آنها، در حالیکه شعارهائی به مضمون «درود بر خمینی»، «نصر من الله و فتح قریب» می‌داده‌اند و شعارهای پارچه‌ای در دست داشته‌اند که شعارهای فوق به زبانهای انگلیسی و فارسی روی آنها نوشته شده بود، به طرف میدان ونک رفته و در این میدان نیز گروهی دیگر به آنها پیوسته‌اند... تظاهرکنندگان که تعداد آنها در میدان ونک حدود 10000 نفر بوده، شعارهائی به مضمون زیر می‌داده‌اند:

«ما تابع قرآنیم، سلطنت نمی‌خواهیم»، «درود بر خمینی بت شکن»،...«ارتش برادر ما، خمینی رهبر ما»، «قصاص خون شهدا را از رژیم خواهیم گرفت»، «ما به رهبری امام خمینی تا سرنگونی رژیم به مبارزه ادامه خواهیم داد»،...در میدان ژاله[=شهدا] و تعدادی از خیابان‌های جنوب تهران نیز گروههائی بین 500 تا 2000 نفر به تظاهرات خیابانی مبادرت کرده و ضمن دادن شعارهائی به مضمون شعارهائی که گروه‌های فوق‌الذکر داده‌اند...به خیابان‌های نزدیک خیابان شاهرضا به گروههای دیگر پیوسته و با دو گروه دیگر به حرکت ادامه داده‌اند...گروههای مورد بحث که پس از الحاق به یکدیگر، جمعیتی حدود 40000 نفر شده بودند به طرف میدان شهیاد[=آزادی] تهران حرکت کرده‌اند...»
 


گزارش ساواک از تظاهرات مردم تهران در  16 شهریور 1357