نظر شهید بهشتی درباره آیت‌الله خامنه‌ای


تابستان سال ۱۳۵۲ آیت‌الله بهشتی همراه با خانواده‌اش سفری چند روزه به مشهد داشت. او در این سفر علاوه بر زیارت، با تعدادی از روحانیون و چهره‌های مبارز مشهد هم دیدارهایی داشت. یکی از منابع ساواک در یکی از گزارشهای خود در این باره چنین گزارش کرده است:

یادشده ضمن تعریف و تمچید از خامنه‌ای اظهار امیدواری نموده که در آینده، خامنه‌ای یکی از علماء موجّه ملی و با نفوذ خواهد شد. ضمنا نامبرده روز۵۲/۵/۱۶ با اتومبیل شخصی باتفاق خانواده‌اش مشهد را بمقصد تهران ترک کرده است..

منبع ساواک که در اسناد ساواک «شنبه» نامیده می‌شود در تکمیل گزارش خود اضافه کرده «دکتر سیدمحمد بهشتی در مشهد با سیدعلی خامنه‌ای رابطه بسیار نزدیک داشت و از افکار او بسیار تمجید و تحسین می‌کرد.»


نظر شهید بهشتی درباره آیت‌الله خامنه‌ای