گزارش روزنامه اطلاعات درباره دیدار سران متفقین در تهران


گزارش روزنامه اطلاعات درباره دیدار سران متفقین در تهران
کنفرانس تهران ازششم تا نهم آذرماه ۱۳۲۲ برابر با ۲۸ نوامبر تا اول دسامبر ۱۹۴۳ با اسم رمز: (یوریکا) با شرکت وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلستان ، فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا و ژوزف استالین دبیراول وقت حزب کمونیست ، رهبر شوروی به صورت سرّی و محرمانه در سفارت شوروی در تهران، برگزار شد. این کنفرانس در پی کنفرانس قاهره و پیش از کنفرانس‌های پوتسدام و یالتا برگزار شد. هدف کلّی همهٔ این کنفرانس‌ها توافق دربارهٔ توافق بر سر تقسیم حوزه نفوذ پس از پایان جنگ جهانی دوم بین کشورهای پیروز در جنگ بود.

گزارش روزنامه اطلاعات روز یکشنبه سیزدهم آذر ماه 1322 چهار روز پس از پایان کنفرانس در این تصویر قابل مشاهده است