توافق شاه با کارتر بر سر ثبات قیمت نفت

«تصویب کنگره»، شرطی که کارتر برای فروش تسلیحات بیشتر به شاه قرار داد


روزنامه اطلاعات؛ 26 آبان 1356
شاهنشاه در جای دیگری از سخنان خود یادآوری کردند که پرزیدنت کارتر معظم له را متقاعد[!] کرده است که نقش فعالانه‌تری در جستجوی راه‌های حفظ ثبات قیمت نفت ایفا کنند
نخست سیاست ما[=شاه] این بود که در[کنفرانس اوپک در] کاراکاس «تماشاگر» باشیم و از هیچ طرفی جانبداری نکنیم. ولی اکنون مایل و آماده هستیم که پشتیبانی و تفاهم خود را با نظرهای شما[=دولت آمریکا] ابراز کنیم
من[=شاه] نسبت به موفقیت اقداماتی که صورت می‌گیرد تا پشتیبانی دولت آمریکا از ضرورت اجابت شدن نیازهای ایران به ادوات نظامی تحصیل گردد بدبین نیستم، ولی توجه دارم[!] که لازم است در این‌باره با کنگره امریکا نیز مشورت شود

***

امام خمینی در قسمتی از سخنرانی خود در 12 بهمن 1357، ماهیت قراردادهای تسلیحاتی شاه با آمریکا را اینگونه افشاء کردند:«تمام نفت ما را به غیر دادند! به امریکا و غیر از امریکا دادند. آنى که به امریکا دادند عوض چه گرفتند؟ عوض، یک اسلحه‌هایى براى پایگاه درست کردن براى آقاى امریکا! ما هم نفت دادیم و هم پایگاه براى آنها درست کردیم! امریکا با این حیله، که این مرد[=شاه] هم دخالت داشت، با این حیله نفت را از ما[ربود] و براى خودش در عوض، پایگاه درست کرد. یعنى اسلحه‌هایى آورده اینجا که ارتش ما نمى‌تواند این اسلحه را استعمال بکند؛ باید مستشارهاى آنها باشند، باید کارشناس‌هاى آنها باشند»
 

 

 

 


توافق شاه با کارتر بر سر ثبات قیمت نفت