تشکیل "کمیته استقبال از امام خمینی"


تشکیل

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در کتاب خاطرات سال‌های 1357 چگونگی شکل‌گیری کمیته استقبال را این‌گونه شرح می‌دهد:

«با اوج‌گیری تظاهرات و اعتراضات مردمی در سراسر کشور، به‌ویژه در تهران، بختیار و حامیان او به ناچار تن به پذیرش خواست مردم دادند و با عقب‌نشینی نیروهای نظامی، بازگشایی فرودگاه مهرآباد را اعلام کردند و با این کار ورود امام به کشور قطعی شد و ایشان پس از انتشار پیامی که در آن از مردم نوفل لوشاتو، تشکر و قدردانی کردند، بار سفر بستند و عازم تهران شدند. با حتمی شدن آمدن امام و مشخص شدن روز ورود ایشان، «کمیته استقبال» با حضور جمعی از دوستان شکل گرفت.

مهمترین وظیفه این کمیته، تهیه برنامه استقبال و برنامه‌ریزی برای اجرای آن بود. حساس‌ترین بخش این برنامه نیز حفظ امنیت جانی امام خمینی در فرودگاه و در طول مسیر حرکت ایشان -از فرودگاه تا بهشت زهرا- بود. ما ضمن اینکه از بازگشت امام بسیار خوشحال بودیم، نگران سلامتی ایشان هم بودیم؛ چون می‌دانستیم که رژیم از امام ناراحت است و خطر را احساس می‌کند. بنابراین احتیاط‌هایی، هم در فرودگاه و در بهشت زهرا و هم در طول مسیر حرکت امام کرده بودیم و این مناطق را با نیروهای مبارز و مطمئن-که بخشی هم مسلح بودند- تحت کنترل داشتیم؛ البته ما دولت بختیار و آن بخش از اُمرای ارتش را که هنوز حامی شاه و رژیم سلطنتی بودند؛ به نحوی قانع کرده بودیم که اگر دست به کار احمقانه‌ای بزنند، به نفع آنها نیست؛ اما با توجه به تردیدهایی که وجود داشت، احتیاط را هم از دست نداده و تقریبا تمامی نکات امنیتی و حفاظتی را رعایت کرده بودیم.» 


کتاب «انقلاب و پیروزی: کارنامه و خاطرات سال‌های 1357 و 1358» نوشته اکبر هاشمی رفسنجانی، با تدوین عباس بشیری، زیر نظر محسن هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، سال 1383ص 163