تظاهرات پرسنل پایگاه ششم نیروی هوایی در حمایت از انقلاب اسلامی


تاریخ سند: ۱۹ بهمن ۱۳۵۷

سرّی

انجام تظاهرات توسط تعدادی از پرسنل پایگاه ششم نیروی هوایی شاهنشاهی در بوشهر

حدود ساعت ۱۰/۳۰ روز ۵۷/۱۱/۱۹، قریب یک‌هزار نفر از پرسنل پایگاه ششم نیروی هوایی شاهنشاهی به نفع آیت‌الله خمینی در بوشهر به تظاهرات پرداخته و با دادن شعار خواستار برقراری جمهوری اسلامی شده‌اند. فرمانده پایگاه مذکور به اتفاق یک گروهان سرباز مسلح از هوابرد جهت متفرق‌نمودن آنها وارد عمل شده و در نتیجه مبادرت به تیراندازی هوایی گردیده است. این تظاهرات تا ساعت ۱۱/۳۰ ادامه داشته است.

ارزیابی خبر: خبر صحت دارد.


تظاهرات پرسنل پایگاه ششم نیروی هوایی در حمایت از انقلاب اسلامی