عمارت بالای دوشان تپه


عمارت بالای دوشان تپه
دو تصویر از دوشان تپه و عمارت بالای آن در دوره قاجار


استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی