موافقت شاه با کارتر برای تلاش در جهت تثبیت قیمت جهانی نفت

بیانیه کاخ سفید در مورد مذاکرات کارتر با شاه

سفر رسمی شاه و فرح به آمریکا؛ ۲۳ آبان ۱۳۵۶


مجله خواندنیها؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۶:

«...کارتر حمایت کامل خود را از روابط ویژه‌ای که دو کشور طی ۳۰ سال گذشته گسترش داده‌اند، مورد تأکید مجدد قرار داد و شخصاً تقویت بیشتر روابط بین دو کشور را متعهد شد. کارتر وابستگی منافع دو کشور را چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان مورد تأکید قرار داد و قدردانی خود را از حمایت ایران در دست یافتن به هدف‌های مشترک دو کشور ابراز داشت. وی اهمیتی را که برای یک ایران قوی، پابرجا و پیشرو به رهبری شاهنشاه قائل است، مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان ساخت که سیاست آمریکا مبنی بر همکاری با ایران در اجرای طرح‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی و ادامه کمک به تأمین نیازهای امنیتی ایران پابرجا خواهد ماند...پرزیدنت کارتر روی اهمیت خیلی زیاد یک اجتماع بین‌المللی که قیمت نفت را ثابت نگه دارد، اظهار امیدواری نمود که در سال آینده قیمت نفت اضافه نشود. کارتر از تفاهم شاهنشاه ایران در این مسأله اظهار خوشوقتی کرد...».

***

«...تمام نفت ما را به غیر دادند! به آمریکا و غیر از آمریکا دادند. آنى که به آمریکا دادند عوض چه گرفتند؟ عوض، یک اسلحه‌هایى براى پایگاه درست کردن براى آقاى آمریکا! ما هم نفت دادیم و هم پایگاه براى آنها درست کردیم! آمریکا با این حیله، که این مرد[=شاه] هم دخالت داشت، با این حیله نفت را از ما[ربود] و براى خودش در عوض، پایگاه درست کرد. یعنى اسلحه‌هایى آورده اینجا که ارتش ما نمی‌تواند این اسلحه را استعمال بکند؛ باید مستشارهاى آنها باشند، باید کارشناس‌هاى آنها باشند...»(امام خمینی(ره)؛ ۱۲ بهمن ۱۳۵۷)


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
بیانیه کاخ سفید در مورد مذاکرات کارتر با شاه