پیام امام خمینی برای تشکیل شورای انقلاب


22 دى 1357 امام خمینی (س)رسما طی پیامی تشکیل  شورای انقلاب را اعلام  و خاطرنشان کردند"به موجب حق شرعى و بر اساس رأى اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورایى به نام «شوراى انقلاب اسلامى» مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضاى این شورا در اولین فرصت مناسب معرفى خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصى شده است؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالى را مورد بررسى و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد."

پیام [به ملت ایران (تشکیل شوراى انقلاب، دولت بختیار و احتمال کودتا)]
زمان: 22 دى 1357/ 13 صفر 1399
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: تشکیل شوراى انقلاب، دولت بختیار و احتمال کودتاى نظامى‌
مخاطب: ملت مسلمان ایران‌
بسم اللَّه الرحمن الرحیم‌
سلام و تحیت بر ملت قهرمان و شریف ایران! سلام بر شهداى راه حق!
اکنون که روز پیروزى ملت شجاع نزدیک مى‌شود، اکنون که خونهاى پاک عزیزان بیگناهى که براى دفاع از حق و حقیقت به دست جلادان خون‌آشام شاه بر زمین ریخته شده است بارور مى‌گردد، لازم مى‌دانم مراتب ذیل را به اطلاع ملت ایران و مردم جهان برسانم:
1- به موجب حق شرعى و بر اساس رأى اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورایى به نام «شوراى انقلاب اسلامى» مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضاى این شورا در اولین فرصت مناسب معرفى خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصى شده است؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالى را مورد بررسى و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد. دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفى و شروع به کار خواهد نمود. دولت جدید موظف به انجام مراتب زیر است:
الف- تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسى جدید جمهورى اسلامى.
ب- انجام انتخابات بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسى جدید؛
ج- انتقال قدرت به منتخبین جدید.
2- دولت کنونى،  که منصوب شاه مخلوع و مجلسینْ غیر قانونى مى‌باشد، هر گز مورد قبول مردم نخواهد بود. همکارى با این دولت غاصب به هر شکل و به هر نحوى شرعاً حرام و قانوناً جرم است. همان طورى که کارمندان محترم و مبارز بعضى از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى عمل کرده‌اند باید از اطاعت وزراى غاصب سرپیچى نموده و در صورت امکان آنان را به وزارتخانه‌ها راه ندهند. خواست ملت مظلوم ایران تنها رفتن شاه و برچیده شدن بساط نظام سلطنتى نیست، بلکه مبارزه ملت ایران تا استقرار جمهورى اسلامى که متضمن آزادى ملت و استقلال کشور و تأمین عدالت اجتماعى باشد ادامه خواهد داشت. تنها با رفتن شاه و انتقال قدرت به ملت است که آرامش به کشور عزیزمان باز{خواهد} گشت. تنها با استقرار حکومت عدل اسلامى مورد تأیید و پشتیبانى مردم و با شرکت فعالانه همه ملت است که مى‌توان خرابیهاى عظیم فرهنگى و اقتصادى و کشاورزى را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازى مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مستضعف آغاز نمود.
3- احتمال این هست که شاه خائن که در حال رفتن است، دست به یک جنایت بزرگترى بزند و آن یک کودتاى نظامى است که کراراً تذکر داده‌ام که این آخرین ضربه اوست و لکن ملت دلیر مى‌داند که در ارتش به جز تنى چند سرسپرده و خونخوار، که از قرار مذکور در پستهاى مهم مستقر شده‌اند و به من نیز معرفى کرده‌اند، جناحهاى شریف ارتش به این سرسپردگان اجازه نخواهند داد تا دست به چنین جنایتى که مخالف با ملیت و مذهب آنان است بزنند. من بر حسْب وظیفه الهى و ملى خود به ارتش ایران هشدار مى‌دهم و از صاحب منصبان و درجه داران مى‌خواهم که در صورتى که چنین توطئه‌اى در کار باشد شدیداً از آن جلوگیرى کنند و راضى نشوند چند نفر خونخوار، ملت شریف ایران را به خاک و خون کشند. این وظیفه الهى شما ارتش محترم است که در صورت‌ فرمانبردارى از خائنان بالفطره، پیش خداى تبارک و تعالى مسئول و در جوامع بشریت محکوم و مورد نفرین نسلهاى آتیه خواهید بود.
بر ملت شجاع ایران است که خود را در مقابل چنین توطئه‌اى به هر وسیله ممکن مجهز کنند، و با اتکا به خداى تعالى از اشخاصى که به جز سودطلبى چیزى در نظر ندارند نهراسند، که مبارزات پر شور ملت ایران نشان داده است که نمى‌هراسند؛ و مى‌دانند که اینان هم مثل آن خائنین که فرار را اختیار و با مال ملت در خارجْ زندگى را انتخاب کرده‌اند، استقامت را از دست داده‌اند. ملت ایران موظف است که به درجه داران و افسران و صاحب منصبان شریف احترام بگذارند. باید توجه داشته باشند که چند نفر ارتشى خائن نمى‌توانند اکثریت ارتش را آلوده کنند؛ حساب این چند نفر ارتشى خونخوارْ معلوم و از حساب ارتش ایران جداست. ارتش از ملت است و ملت از ارتش؛ با رفتن شاه خائن خللى بر آن وارد نخواهد شد.
4- ملت شریف باید تا نتیجه نهایى، دست از مبارزات پر شور خود برندارند، که نمى‌دارند. باید به اعتصابات و تظاهرات ادامه دهند و در صورتى که چماق به دستان و یا مفسدین به آنان حمله کردند، مى‌توانند دفاع از خود کنند اگر چه منتهى به قتل آنان شود. از خداوند تعالى نصرت اسلام و مسلمین و نابودى مخالفین ملت شریف را خواهانم. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.
روح اللَّه الموسوی الخمینى‌
صحیفه امام، ج‌5، ص: 426 تا 428


پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران