«سیا»، معلم ساواک در شکنجه زندانیان سیاسی


روزنامه اطلاعات؛ 17 دی 1357نیویورک-خبرگزاری فرانسه- «جس لیف» یکی از مقامات مسئول پیشین «سیا» که تأکید میکند مدت ۵ سال در تهران کار کرده است، ضمن سخنانی که خبرگزاری فرانسه از قول وی نقل میکند گفته است که از طرف وی و شاید برخی دیگر از مقامات «سیا» گزارشهای متعددی به واشنگتن فرستاده شد که طی آنها به رهبران آمریکا اعلام خطر گردید که رژیم ایران تشنه قدرت است، ولی مضامین تمام این گزارشها از جانب رهبران ایالات متحده مغایر با نظرات و سیاست رسمی این کشور در قبال ایران تشخیص داده شدند و طرد گردیدند.

جس لیف در جای دیگری از سخنان خود میگوید که «سیا» ظرف مدتی که او در ایران بسر میبرد تکنیک های متعدد شکنجه کردن زندانیان سیاسی را به ساواک تعلیم میداده است، اما از اظهارنظر کردن درباره هر نوع جزئیات دیگری خودداری ورزید. درباره سایر جنبه‌های فعالیتهای «سیا» در ایران، جس لیف اظهار میدارد که حتی عالی‌ترین مقامات ایران نیز از منابع اطلاعاتی «سیا» بوده و بطور منظم با عوامل ما، یعنی «سیا» تماس داشته است.

مقام مسئول سابق «سیا» تصریح میکند که خود او همیشه بخاطر لحن متفاوت گزارش‌هایی که به مافوق‌های خویش میداد مورد ملامت «سیا» قرار داشته است. او اضافه میکند که ضمن یکی از گزارش‌ها که در ۱۹۷۲ برای گردانندگان «سیا» فرستاد اعلام کرده بود که چون ایران از بکار بستن اصلاحات سیاسی-اقتصادی و اجتماعی جدی امتناع میکند، وضعی بوجود آورده است که میرود تا رژیم را با یک قیام مردمی روبرو کند.

جس لیف بالاخره خاطرنشان میکند که وی در ۱۹۷۳ از عضویت در «سیا» استعفا کرد و دلیل کناره‌گیری خود را نیز مماشات «سیا» در قبال شاه ذکر نمود. در پایان سخنان خود سئوال میکند که به هرحال چرا باید ما آمریکائیان ایراد به شاه میگرفتیم؛ مگر نه این بود که خودمان نیز در کنار او قرار داشتیم و او را حمایت میکردیم؟


«سیا»، معلم ساواک در شکنجه زندانیان سیاسی