ای تاج سر بشر شهید


ای تاج سر بشر شهید
یک تظاهرکننده خلاق در روزهای اوج گیری انقلاب در ایران بدون ترس از ماموران امنیتی عکس شهدایی را که در جریان تظاهرات مختلف مردم به شهادت رسیدند، بر روی پالتو مشکی خود نصب کرده و برای آنکه در بین جمع دیده شود به بالای سکویی بلند رفته است . او با تاکید بر شهدای اسلام که بر روی سرخود قرار داده است ، جهت گیری حرکت انقلاب اسلامی را نشان داده است .

تاریخ عکس 19 ژانویه 1979 (29 دی ماه 1359)

عکاس:دیوید برنت، او در مقطع انقلاب ۴۴ روزدر ایران بود و به عکاسی پرداخت. از جمله پرتره مشهور امام خمینی از کارهای او است. از کارهای مهم دیگر دیوید برنت عکاسی از کودتای شیلی، قحطی در اتیوپی و سقوط دیوار برلین است که به تصویر کشیده است.