تظاهرات مردمی در بحبوحه انقلاب اسلامی


عکس هایی از تظاهرات مردمی در بحبوحه انقلاب اسلامی و ایام نزدیک به پیروزی در بهمن 1357. در نیمه دوم سال 1357 اعتراضات مردمی در سراسر کشور بصورت گسترده شکل گرفت بطوریکه راهپیمایی های مردم در روز عاشورا که در اواخر آذرماه بوقوع پیوست به عنوان رفرندام تلقی گردید و زمینه های خروج شاه از کشور را در دیماه رقم زد.

 


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
تظاهرات مردمی در بحبوحه انقلاب اسلامی