بازتاب راهپیمایی عید فطر ۵۷ در مجله «تایم»


همان‌طور که در تصاویر حاضر مشاهده می‌کنید، نشریه آمریکایی «تایم» در کنار تصاویری که از نماز و راهپیمایی عید فطر ۱۳۵۷ به چاپ رسانده، در اقدامی معنادار و قابل تأمل، تصویری هم از آیت‌الله شریعتمداری با عنوان «رهبر معنوی شیعیان» به مخاطبان خود ارائه کرده است! جالب آنکه در همین شماره در تصاویری که از راهپیمایی مردم تهران ارائه شده است، بر روی پلاکاردهایی که در دست راهپیمایان قرار دارد، فقط نام امام خمینی(ره) را به عنوان رهبر نهضت مردم ایران مشاهده می‌کنیم.


بازتاب راهپیمایی عید فطر ۵۷ در مجله «تایم»جلد نشریه «تایم»؛ ۱۸ سپتامبر ۱۹۷۸(۲۷ شهریور ۱۳۵۷)
نشریه آمریکایی «تایم» با چاپ تصویر آیت‌الله شریعتمداری، او را با عنوان «رهبر معنوی شیعیان» معرفی کرده است!