کتاب شناسی 15 خرداد


حسین نصیری
60 بازدید

کتاب شناسی 15 خرداد

اشاره

انقلاب اسلامی ایران یکی از موضوعات زنده پژوهشی در زمینه تاریخ معاصر است و به تبع آن‌، قیام 15 خرداد 1342 که نقطه آغاز این حرکت است‌، در خور تحقیق و ارزیابی است‌. پژوهش زیر تلاشی است برای شناسایی منابعی که به قیام 15 خرداد پرداخته‌اند. مرکز اسناد انقلاب اسلامی در 1375 کتابشناسی پانزده خرداد را منتشر کرد. قریب یک دهه بعد در ۱۳۸۴ مقاله ای تکمیلی در فصلنامه مطالعات تاریخی منتشر شد که منابع منتشره در این یک دهه فاصله را معرفی کرده بود. پژوهش زیر نیز برگرفته از آن دو کتابشناسی و دیگر آثاری است که از ۱۳۸۴ به بعد منتشر شده و به صورت کلی به این قیام پرداخته و یا در فصلی جداگانه درباره آن سخن گفته‌اند.

۱ـمسجدی آرانی، اکبر، آران و بیدگل در انقلاب اسلامی، کاشان، سنا 1387.

۲ـآزادمرد، شهید طیب حاج رضایی به روایت اسناد ساواک‌، تهران‌، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات‌، 1380.

۳ـ بادامچیان‌، اسدالله، آشنایی با جمعیت مؤتلفه اسلامی‌، تهران‌، امامیه‌، بی تا.

۴- احمد‌پور، محمد تقی، آغاز بیداری؛ ویژه‌نامه قیام 15 خرداد، تهران، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما / 1383.

۵- آیت‌الله العظمی سیدمحمدهادی میلانی به روایت اسناد ساواک، ج 2، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1380.

۶ـ آیینه آفتاب‌; (تبیین اندیشه امام خمینی در کلام و پیام حجت‌الاسلام حاج سیداحمد خمینی‌)، تهران‌، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌، 1374.

۷- احیاگر حوزه نجف، آیت‌الله العظمی سیدمحسن حکیم،ج 1،تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1389.

۸- اسداللهی، مسعود، احیای کاپیتولاسیون و پیامدهای آن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی،1373.

۹-جاسبی‌، عبدالله، از غبار تا باران‌; (خاطرات دکتر عبدالله جاسبی‌، سالهای 1342ـ1323)، جلد 1، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1383.

۱۰- صابری همدانی، احمد، از فیضیه 1342 تا فیضیه 1357، قم، آزادی، 1358.

۱۱ـ میثمی‌، لطف‌الله، از نهضت آزادی تا مجاهدین‌; (خاطرات لطف‌الله میثمی‌)، جلد 1، تهران‌، صمدیه‌.

۱۲ـ استاد شهید مرتضی مطهری به روایت اسناد، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1378.

۱۳- استیضاح دولت در حضور ملت، محمد‌تقی فلسفی، دفتر نشر فرهنگ معارف، 1383.

۱۴- اسناد انقلاب اسلامی‌، جلد 1، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1374.

۱۵ـ اسناد انقلاب اسلامی‌، جلد 2، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1374.

۱۶ـ اسناد انقلاب اسلامی‌، جلد 3، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1374.

۱۷ـ اسناد انقلاب اسلامی‌، جلد 4، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1374.

۱۸ـ اسناد انقلاب اسلامی‌، جلد 5، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1374.

۱۹- اسنادی از جنبش دانشجویی در ایران 1329 ـ 1357، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.

۲۰- اسناد نهضت آزادی، تهران، نهضت آزادی ایران، 1363.

۲۱ـ خلجی‌، عباس‌، اصلاحات آمریکایی 1342ـ 1339 و قیام 15 خرداد، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1381.

۲۲- دوانی، علی، امام خمینی در آینه خاطره ها، تهران، نشر مطهر، 1373.

۲۳- سیر مبارزات امام خمینی به روایت اسناد شهربانی (آبان 1341 ـ تیر 1343)، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1383.

۲۴ـ انتقام‌; (نشریه داخلی حوزه علمیه قم‌)، به کوشش مصباح یزدی‌، قم‌، شروق‌، 1379.

25ـ انقلاب اسلامی به روایت خاطره‌; از دوران آیت‌الله العظمی بروجردی تا قیام پانزده خرداد، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1382.

26ـ محمد‌رضا‌علم، انقلاب‌اسلامی‌در‌اهواز، تهران، مرکز‌اسناد‌انقلاب‌اسلامی، 1386.

27ـ علی افضاتی، انقلاب اسلامی در سیرجان،  تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385.

28- حاجی بیگی کندری،محمد علی، انقلاب اسلامی در ورامین، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383.

29ـ شاکری‌، رمضانعلی‌، انقلاب اسلامی مردم مشهد از آغاز تا استقرار جمهوری اسلامی‌، مشهد، امام‌، 1359.

30ـ انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن‌، (مجموعه مقالات‌، واحد تبلیغات و انتشارات سمینار انقلاب اسلامی و ریشه‌ها)، قم‌، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، 1374.

31- طالقانی، علیرضا، انوار خرداد: یادی از بزرگمردان حماسه ۱۵ خرداد ورامین، تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، معاونت پژوهش و تبلیغات، نشر شاهد‌‫، ۱۳۸۰.

32ـ آبراهامیان‌، یرواند، ایران بین دو انقلاب‌، ترجمه‌: احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی‌، تهران‌، نشر نی‌، 1377.

33ـ ایران در عصر پهلوی‌: جنگ قدرت در ایران‌، (خاطراتی از دوران نخست‌وزیری دکتر اقبال‌، شریف امامی‌، امینی و علم‌)، جلد 11، به کوشش مصطفی الموتی‌، لندن‌، پکا، 1371.

34- افراسیابی، بهرام، ایران و تاریخ، تهران، نشر علم، چاپ دوم، 1376.

35ـ اخوان منفرد، حمیدرضا، ایدئولوژی انقلاب ایران‌، تهران‌، معاونت پژوهشی انتشارات پژوهشکده امام خمینی (ره‌) و انقلاب اسلامی‌، 1380.

36ـ الموتی‌، مصطفی‌، بازیگران سیاسی از مشروطیت تا سال 1357، جلد 3، لندن‌، 1375.

37- یزدی، ابرهیم، با یاد پانزدهم خرداد، تهران، وحید، بی تا.

38- امینی، ایرج، بر بال بحران، تهران، ماهی، 1388.

39ـرجایی‌،غلامعلی‌، برداشتهایی از سیره امام خمینی‌; ویژگیهای فردی‌، جلد 2، تهران‌، عروج‌، 1377.

40ـ علوی‌، سیدمحمد صادق‌، بررسی مشی چریکی در ایران‌، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1379.

41ـ معروفی‌، فاطمه سادات‌، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی‌، تهران‌، راه امام‌، 1362.

42- روحانی، حمید، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1374.

43ـ حجتی کرمانی‌، علی‌، بعثت‌; ارگان مخفی دانشجویان حوزه علمیه قم در سال‌های 1344ـ 1342، تهران‌، سروش‌، 1376.

44- منصوری، جواد، 25 سال حاکمیت آمریکا بر ایران، تهران، بی نا، 1364.

45ـ سیدناصری‌، حمیدرضا و امیررضا ستوده‌، پاره‌ای از خورشید; (گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی استاد شهید مطهری‌)، تهران‌، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، 1378.

46- پانزده خرداد از دیدگاههای امام خمینی، انتشارات سازمان فجر اسلام، 1364.

47- رفیع، جلال، پانزده خرداد 1342 در اطلاعات هشتاد سال، تهران، موسسه اطلاعات، 1386.

48ـ پایگاههای انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک‌; فیضیه‌، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات‌، 1380.

49- پایگاه های انقلاب اسلامی  به روایت اسناد ساواک، مسجد هدایت تهران، کتاب دوم، جلد اول، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1388.

50- پرتوی از انوار نیمه خرداد (مجموعه شعر عباس مشفق کاشانی)، تهران، ستاد برگزاری یوم الله 15 خرداد، 1365.

51- مدنی، سید جلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد2، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، 1361.

52ـ تاریخ سیاسی معاصر ایران‌، مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران‌، تهران‌، معاونت آموزش عقیدتی سیاسی وزارت دفاع‌، 1376.

53- کرباسچی، غلامرضا، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی،‌ ج 2،‌ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1381.

54ـ فراتی‌، عبدالوهاب‌، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی‌; از مرجعیت امام خمینی تا تبعید، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1379.

55- منصوری، جواد، تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد، ج 1و 2،تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی 78-1377.

56- باقر نژاد، مجتبی، تاریخچه مبارزات اسلامی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، ج 1، تهران، موسسه اطلاعات.

57- تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی‌; مصاحبه با چهار تن از نویسندگان‌، اسدالله بادامچیان‌، حاتم قادری‌، عمادالدین باقی و صادق زیباکلام‌، تهران‌، مزامیر، 1376.

58ـ بهبودی‌، هدایت‌الله، تبریز در انقلاب‌، تهران‌، عروج‌، 1383.

59- شیخ فرشی‌، فرهاد، تحلیلی بر نقش سیاسی عالمان شیعی در پیدایش انقلاب اسلامی‌، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1379.

60-  روحبخش، رحیم، تعامل نهضت آزادی با مرجعیت و نهضت روحانیت، تهران، صمدیه، 1383.

61- جلالی، غلامرضا، تقویم تاریخ خراسان از مشروطه تا انقلاب اسلامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1377.

62ـ معادیخواه‌، عبدالمجید، جام شکسته‌; (خاطرات حجت‌الاسلام عبدالمجید معادیخواه‌)، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌1382.

63ـ کرمی‌پور، حمید، جامعه تعلیمات اسلامی‌، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1380.

64- حدیث انقلاب‌; جستارهایی در انقلاب اسلامی‌، جلد 1، تهران‌، انتشارات بین‌المللی الهدی‌، 1377.

65ـ انصاری‌، حمید، حدیث بیداری‌; نگاهی به زندگی‌نامه علمی و سیاسی امام خمینی‌، تهران‌، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌، 1374.

66- خاطرات 15 خرداد: قم، دفتر اول، به کوشش علی باقری، ویراست دوم، تهران‌، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی‌، 13۸۸.

67ـ خاطرات 15 خرداد: قم، دفتر دوم، به کوشش علی باقری، ویراست دوم، تهران‌، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی‌، 13۸۸.

68- خاطرات 15 خرداد: تبریز، به کوشش علی باقری‌،  ویراست دوم، تهران‌، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی‌، 13۸۸.

69ـ خاطرات 15 خرداد: تهران، به کوشش علی باقری، ویراست دوم، تهران‌، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی‌، 13۸۸.

70ـ خاطرات 15 خرداد: شیراز، به کوشش جلیل عرفان منش، ویراست دوم، تهران‌، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی‌، 13۸۸.

71- خاطرات و مبارزات شهید محلاتی‌، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1376.

72- خاطرات حجت‌الاسلام سیدسجاد حججی، به کوشش عبدالرحیم اباذری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.

73- خاطرات آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی، به کوشش حمید کرمی پور، تهران ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.

74- خاطرات حجت‌الاسلام حسینی‌همدانی، رحیم نیکبخت، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.

75- خاطرات حجت‌الاسلام حاج شیخ حسین انصاریان، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.

76- خاطرات حجت‌الاسلام والمسملین ناطق نوری، به کوشش مرتضی میردار، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.

77- خاطرات حجت‌الاسلام پورهادی، به کوشش عبدالرضا احمدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.

78- خاطرات حاج احمد قدیریان، به کوشش سید حسین نبوی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383.

79- خاطرات حجت الاسلام سیدمنیرالدین حسینی‌شیرازی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383.

80-خاطرات محسن رفیق‌دوست، به کوشش داوود قاسم پور، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383.

81- خاطرات آیت‌الله سیدهاشم رسولی محلاتی، به کوشش احمد رشیدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383.

82- خاطرات محمدحسن خاکساران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383.

83- خاطرات آیت‌الله احمد صابری همدانی، به کوشش سید مصطفی صادقی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.

84- خاطرات حجت‌الاسلام حسنی، عبدالرحیم اباذری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.

85- خاطرات علی دانش منفرد، به کوشش رضا بسطامی، تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.

86- خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی، به کوشش غلامرضا خواجه سروری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385.

87- خاطرات آیت‌الله نورمفیدی، به کوشش غلامرضا خارکوهی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386.

88- خاطرات علی جنتی، به کوشش سعید فخر‌زاده، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.

89ـ نجاتی‌، غلامرضا، خاطرات مهندس مهدی بازرگان‌; شصت سال خدمت و مقاومت‌، جلد 2، تهران‌، رسا، 1377.

90ـ خاطرات آیت‌الله پسندیده‌، به کوشش محمدجواد مرادی نیا، تهران‌، حدیث‌، 1375.

91- خاطرات آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی‌، جلد 1، به کوشش محمدرضا احمدی‌، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1377.

92ـ خاطرات احمد احمد، به کوشش محسن کاظمی‌، تهران‌، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی‌، 1379.

93ـ خاطرات آیت‌الله احمدی میانجی‌، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1380.

94-خاطرات حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبرمحتشمی‌پور،تهران،سازمان تبلیغات اسلامی، 1378.

95ـ خاطرات شعبان جعفری‌، به کوشش هما سرشار، تهران‌، ثالث‌، 1381.

96ـ خاطرات و مبارزات حجت‌الاسلام فلسفی‌، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1376.

97ـ خاطرات آیت‌الله محمد یزدی‌، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1380.

98ـخاطرات آیت‌الله مسعودی خمینی‌،به کوشش جواد امامی‌، تهران‌،مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1381.

99- خاطرات رجبعلی طاهری، تهران، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، 1375.

100- خاطرات حجت‌الاسلام جعفر شجونی، به کوشش علیرضا اسماعیلی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.

101- خاطرات آیت الله محمد علی گرامی، به کوشش محمدرضا احمدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.

102- خاطرات ابوالفضل توکلی‌بینا، به کوشش محمود طاهر احمدی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.

103- مقدم، کاظم، خشونت قانونی – تاریخ معاصر ایران همراه با شرح حال شهید حاج صادق امانی ، قم ، محدث ودفتر نشر برگزیده، 1380ش.

104ـ مرادی نیا، محمدجواد، خمین در انقلاب‌، تهران‌، عروج‌، 1377.

105-دفترادبیات انقلاب اسلامی،دایره المعارف انقلاب اسلامی،ج 1و2،تهران، سوره مهر، 89-1384.

106ـ یوسفی اشکوری‌، حسن‌، در تکاپوی آزادی‌، تهران‌، قلم‌، 1376.

107- دوران مبارزه، خاطرات هاشمی رفسنجانی، به کوشش محسن هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، 1376.

108ـ نجمی‌، ناصر، دولتهای ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا آذر 1358; از سیدضیأ تا بازرگان‌، جلد 2، تهران‌، 1370.

109ـ بهنود، مسعود، دولتهای ایران از سوم اسفند 1299 تا بهمن 1357; از سیدضیأ تا بختیار، تهران‌، جاویدان‌، 1374.

110ـ محمدی‌، علی‌، دیدار با ابرار، جلد 54; آیت‌الله طالقانی (ابوذر امام‌)، تهران‌، سازمان تبلیغات اسلامی‌، 1373.

111ـ عباس‌زاده‌، سعید، دیدار با ابرار، جلد 77; آیت‌الله میلانی مرجع بیدار، تهران‌، سازمان تبلیغات اسلامی‌، 1374.

112-  طالقانی، علیرضا، راهیان شهادت؛ یادی از بزرگ مردان قیام 15 خرداد ورامین ، نشر شاهد، 1380.

113-  حسین زاده سید رضا، روایت خرداد، ورامین، انتشارات علمی فرهنگی صاحب‌الزمان.

114ـ  بخشنده‌، فرهاد و مجید محسنی‌، روزشمار انقلاب اسلامی ایران‌، تهران‌، محیا، 1374.

115– گودرزیانی، احد، روزشمار پانزده خرداد، ج 1و2، تهران، سوره مهر، 86-1384.

116- عاقلی، باقر، روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، جلد دوم،‌ تهران، گفتار، 1372.

117-روزها و رویدادها، جلد 1، تهران‌، نشر رامین‌، 1376.

118- روحانیت و پانزده خرداد، انجمن اسلامی دانشجویان ایران در آمریکا و کانادا، 1349.

119- صحفی، مهدی، زندگانی حضرت معصومه(ع) و تاریخ قم به ضمیمه مختصری از وقایع پانزده خرداد 1342، قم، نشر صحفی، 1347.

120ـ برزین‌، سعید، زندگی‌نامه مهندس مهدی بازرگان‌، تهران‌، نشر مرکز، 1374.

121- رجبی، محمد حسن، زندگی‌نامه سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378.

122ـ آبادیان‌، حسین‌، زندگی‌نامه سیاسی دکتر مظفر بقایی‌، تهران‌، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی‌، 1377.

123- موحد خویی، جمیل، سربداران کوچه و بازار، میکاییل اشجع، 1385.

124- جلالی عزیزیان، حسن، زندگینامه سیاسی شهید هاشمی نژاد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.

125ـ مظفر شاهدی ، ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی،1386.

126-مجموعه مقالات، سومین همایش ملی بررسی نهضت پانزده خرداد 1342، ورامین، انتشارات دانشگاه آزاد ورامین، 1388.

127-حسینیان،روح‌الله، سه سال ستیز مرجعیت شیعه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.

128-ـمنصوری‌، جواد، سیر تکوینی انقلاب اسلامی‌، تهران‌، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه‌، 1375.

129ـ میلانی‌، محسن و مجتبی عطارزاده‌، شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی‌، تهران‌، گام نو، 1381.

130- شهدای روحانیت خرداد 1342 – بهمن 1357، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد یادبودها، 1362.

131ـ بیل‌، جیمز. ا، شیر و عقاب‌; روابط بدفرجام ایران و آمریکا، ترجمه جهانشاه فروزنده‌. برلیان‌، تهران‌، نشر فاخته‌، 1371.

132ـ هوشنگ مهدوی‌، عبدالرضا، صحنه‌هایی از تاریخ معاصر ایران‌; (مجموعه مقالات‌)، تهران‌، علمی‌، 1377.

133ـ صحیفه امام‌، جلد 1، تهران‌، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌، 1378.

134- افراسیابی، بهرام و سعید دهقان، طالقانی و تاریخ، تهران، نیلوفر، 1360.

135ـ معدل‌، منصور، طبقه‌، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران‌، تهران‌، باز، 1382.

136- فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج اول: خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست، تهران، اطلاعات، 1369.

137- دهنوی، م، قیام خونین 15خرداد 42 به روایت اسناد، تهران، رسا، 1360.

138ـ قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک‌، جلد 1 -9 ، تهران‌، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات‌،

139ـ عمادالدین باقی‌، کاوشی درباره روحانیت‌، بی‌جا، بی‌تا.

140ـ کتابشناسی 15 خرداد، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1375.

141- حسین زاده ،سید رضا ،کفن پوشان ورامین ،ورامین،صاحب الزمان 1384.

142ـ متین‌، افشین و ارسطو آذری‌، کنفدراسیون‌; تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور 1357ـ1332، تهران‌، شیراز، 1378.

143ـ گزارشی از حماسه پانزده خرداد اصفهان‌، اصفهان‌،بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی شعبه اصفهان‌، 1371.

144- متن کامل مذاکرات دولت طاغوت در پانزدهم خرداد 1342: اسناد فاش نشده‌ای از قیام خونین پانزده خرداد، تهران، روابط عمومی نخست‌وزیری، 1362.

145- دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات همایش پانزده خرداد زمینه ها و بسترها، جلد، 1 و 2، تهران، سوره مهر، 1388.

146ـ جلالی‌، غلامرضا، مشهد در بامداد نهضت امام خمینی‌، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1378.

147ـ جعفر قلی‌پور ، مواضع امام خمینی(ره) در برابر نظام سیاسی پهلوی و نهادهای آن، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.

148- ناگفته‌ها؛خاطرات شهید حاج مهدی عراقی، به کوش محمود مقدسی، مسعود دهشور و حمیدرضا شیرازی تهران، رسا، 1370.

149ـ روحبخش‌، رحیم‌، نقش بازار در قیام 15 خرداد 1342، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1381.

150- جعفری، فریبا، نقش روحانیت در قیام 15خرداد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1385.

151ـ قاسمی‌، طهمورث‌، نهضت امام خمینی و مطبوعات رژیم شاه‌، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1381.

152-دوانی، علی،  نهضت روحانیون ایران، ج 3و 4، بنیاد فرهنگی امام رضا(ع)، 1358.

153- یاحسینی، سید قاسم، همگام با آزادی خاطرات دکتر سید محمد مهدی جعفری، جلد اول، تهران، خرداد، 1389.

154ـ بازرگان‌، مهدی‌، یادداشتهای روزانه‌; خاطراتی از دوران زندان‌، جوانی و حج‌، تهران‌، قلم‌، 1376.

155ـ یاران امام به روایت اسناد ساواک‌، کتاب پنجم‌; شهید حجت‌الاسلام سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد، تهران‌، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات‌، 1377.

156ـ یاران امام به روایت اسناد ساواک‌، کتاب نهم‌; زبان گویای اسلام‌; حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی‌، تهران‌، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات‌، 1378.

158ـ یاران امام به روایت اسناد ساواک‌، کتاب دهم‌; نفس مطمئنه‌; شهید آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب‌، تهران‌، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات‌، 1378.

159- شریف‌آبادی، مرتضی، یادداشتهای زندان، تهران، موزه عبرت ایران، 1384.

160 یادنامه‌، (زندگی‌نامه و روزشمار شهدای انقلاب اسلامی تهران بزرگ از 15 خرداد 1342 تا پایان سال 1357)، مرکز پژوهشهای فرهنگی اداره کل بنیاد شهید تهران بزرگ‌، تهران‌، اداره کل بنیاد شهید تهران بزرگ‌، 1373.


فصلنامه مطالعات تاریخی،شماره 7، بهار 1384 ، صفحه 219 تا 225