۱۵ خرداد ۱۳۴۲


گردآوری و تنظیم: سید جواد موسوی
2654 بازدید
امام خمینی قیام پانزده خرداد قیام 15 خرداد 15 خرداد 1342

امام خمینی: ۱۵ خرداد ننگی بر دامن این مملکت گذاشت که تا آخر محو نخواهد شد

«...قضیه ۱۵ خرداد من مطلع نبودم تا اینکه حبس به حصر تبدیل شد و اخبار خارج به من رسید. خدا می‌داند که مرا اوضاع ۱۵ خرداد کوبید...۱۵ خرداد روی دولت‌ها را سیاه کرد. ما نمی‌خواستیم این قدر روسیاهی بار بیاید. ۱۵ خرداد ننگی بر دامن این مملکت گذاشت که تا آخر محو نخواهد شد. تاریخ ضبط می‌کند این را. خودشان هم گفتند که ۱۵ خرداد ننگ بود، من هم می‌گویم ننگ بود، لکن نکته را نگفتند؛ من نکته را می‌گویم. ننگ بود که مسلسل‌ها را، تانک‌ها را، توپها را، تفنگ‌ها را از مال این ملت فقیر به دست آوردند و به روی این ملت فقیر بستند؛ پایمال کردند این بیچاره‌ها را. از این ننگ بالاتر آیا می‌شود که انسان، یک ملتی را این طور پایمال کند؟...»(بخشی از سخنرانی ایشان در مسجد اعظم قم؛ ۲۶ فروردین ۱۳۴۳)


۱۵ خرداد ۱۳۴۲