١١مرداد سالروز شهادت شیخ فضل الله نوری


تصویر پیکر شیخ فضل الله بالای چوبه دار یک معنا دارد. گاهی فضا را آنقدر غبار آلود می کنند که مردم یک شهر رضایت می دهند عالمشان را بالای دار ببینند. عالمی که با همه وجود در مقابل سیل التقاط و انحراف ایستاده تا مرجعیت مردم از دامن علمای شیعه به اصحاب سفارت و سفاهت نرسد؛ تا سلسله فقاهت قطع نشود، تا اسلام حاکم باشد نه تفسیر انسانها از اسلام... به قول مرحوم جلال آل احمد «من نعش آن بزرگوار را بر سرِ دار همچون پرچمی می‌دانم که به علامت استیلای غرب‌زدگی پس از 200 سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد».

 برای شناخت بیشتر شخصیت شیخ فضل الله نوری به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://psri.ir/?id=2kg2qy5b


١١مرداد سالروز شهادت شیخ فضل الله نوری