درگیری مأموران رژیم شاه با دانش آموزان و دانشجویان درمحوطه ورودی دانشگاه تهران


درگیری مأموران رژیم شاه با دانش آموزان و دانشجویان درمحوطه ورودی دانشگاه تهرانتیراندازی مأموران رژیم شاه با دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران؛ آبان ماه 1357
از زمان بازگشایی مدارس در مهر ماه 1357 نقش دانش آموزان در تظاهرات بیش از پیش خود نمایی کرد . در طول روزهای متعدد دانش آموزان سراسر کشور بویژه در شهرهای بزرگ از جمله تهران با تعطیلی مدارس بصورت دسته جمعی به محل دانشگاه ها می رفتند تا ضمن تجمع اعتراض خود را به سرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی و گارد شاهنشاهی ، به نمایش بگذارند. از اوایل آبان ماه به دنبال برگزاری مراسم سالگرد درگذشت مشکوک آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند امام خمینی، تظاهرات دانش آموزی و دانشجویی در تهران و سایر شهرها ابعاد گسترده تری پیدا کرد. دو تصویری که مشاهده می کنید بخشی از دهها عکس برجای مانده از آن دوران است.