نمازجماعت ارتشیان دلاور در جبهه جنگ


نمازجماعت ارتشیان دلاور در جبهه جنگ
29 فروردین روز تجلیل از ارتش جمهوری اسلامی ایران است . ارتش به عنوان یی از دو ستون پایدار کشور در کنار سپاه طی سالهای پس از پیروزی انقلاب در صحنه های مختلف توانسته است نقش موثر خود را به نمایش بگذارد. تحول بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران تحول در جبهه معنوی بود . در این تصویر برگزاری نماز جماعت را در جبهه جنگ ایران و عراق شاهد هستیم .