29 فروردین 1399

نمازجماعت ارتشیان دلاور در جبهه جنگ


نمازجماعت ارتشیان دلاور در جبهه جنگ
29 فروردین روز تجلیل از ارتش جمهوری اسلامی ایران است . ارتش به عنوان یی از دو ستون پایدار کشور در کنار سپاه طی سالهای پس از پیروزی انقلاب در صحنه های مختلف توانسته است نقش موثر خود را به نمایش بگذارد. تحول بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران تحول در جبهه معنوی بود . در این تصویر برگزاری نماز جماعت را در جبهه جنگ ایران و عراق شاهد هستیم .