نگرانی ساواک از موقعیت امام خمینی در نجف


اشاره: پس از تبعید امام خمینی و فرزندشان آیت‌الله سیدمصطفی خمینی به عراق و اقامت در نجف، ساواک طرحی برای تضعیف موقعیت مرجعیت ایشان، کنترل تماس‌ها و ارتباطات ایشان، تقویت مخالفین رهبری و مرجعیت ایشان در نجف، و جلوگیری از رسیدن وجوهات شرعیه و برقراری شهریه طلاب به نام امام در داخل و خارج از کشور تهیه و با تمام قوا به اجرا گذارد. پس از صدور اعلامیه امام خمینی در فروردین‌ماه ۱۳۴۶، به شدت روحانیون مبارز را سرکوب و مدرسه فیضیه و بیت ایشان در قم را مورد هجوم و غارت قرار داد و مانع پخش شهریه طلاب از طرف امام خمینی شد.

سند حاضر نشانگر آنست که توطئه‌های ساواک علیه ایشان پس از نزدیک به دو سال و نیم تلاش، شکست خورده است.

********

 

تاریخ سند: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۷

 

خیلی محرمانه

موضوع: موقعیت خمینی در عراق

با مطالعات و مشاهداتی که در نجف اشرف در مورد وضع و موقعیت خمینی به عمل آمد، چگونگی به شرح زیر به عرض می‌رسد:

نماز و درس خمینی در نجف اشرف بسیار آبرومندانه شده و روز به روز بهتر می‌شود. در میان فضلا و علمای نجف اشرف به طور بسیار آبرومندانه‌ای برای خود جا باز کرده است و موقعیت خوبی به دست آورده. در حال حاضر یک ماه در میان به کلیه طلاب حوزه علمیه نجف، کربلا، کاظمین و سامرا شهریه می‌پردازد و همه ماهه به طور مرتب به طلاب شاگرد خود و ایادیش حقوق می‌دهد. فرزندش سیدمصطفی خمینی هم در نجف درس خارج را شروع کرده و شاگردانی دورش جمع کرده، به آنها پول می‌دهد و ادعای آیت‌اللهی و مرجعیت دارد.(۱) شیخ نصرالله خلخالی مقیم نجف اشرف که از تجار بزرگ آنجا است و بین علما و طلاب معروفیت و نفوذی دارد، از خمینی شدیداً حمایت می‌نماید و همواره فعالیت می‌نماید که طلاب به نماز و درس خمینی شرکت نمایند و طلاب را شخصاً به درس و نماز خمینی می‌برد و در بزرگ جلوه دادن خمینی کوشش زیادی به عمل آورده و توانسته است در این مدت کوتاه حوزه علمیه را متوجه خمینی نماید.(۲)

نظریه منبع خبر - چنانچه وضع به همین نحو ادامه باید و خمینی در نجف بماند در آینده نزدیکی موقعیت بسیار مناسبی به دست خواهد آورد و اینک توقف خمینی در نجف آرزوی قلبی وی بوده و به نحو مطلوبی از این موقعیت بهره‌برداری می‌کند. چنانچه یکی دو نفر از مراجع حاضر در نجف که پیر شده‌اند (مانند حکیم و شاهرودی) فوت نمایند مسلّماً مرجع تقلید مطلق، خمینی خواهد شد؛ با طرز فکری که در او است و عقیده مردم به وی و اطرافیان سودجو و مخرّب که دور او را گرفته‌اند، بدیهی است مشکلاتی به‌ وجود خواهد آورد.

نظریه رهبر عملیات ـ با توجه به موقعیتی که خمینی برای خود دست‌ و پا کرده چنانچه وضع به همین نحو پیش رود نظریه منبع خبر مورد تأیید می‌باشد. مقرر فرمایند چگونگی را به این سازمان ابلاغ نمایند.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

۱- آیت‌الله سیدمصطفی خمینی به شاگردهای درس خویش، هیچ‌گاه پول نمی‌داد. منبع ساواک بنا به انگیزه دشمنی با امام خمینی و فرزند ایشان چنین تعابیری را به کار برده است.

۲- ذهن ناتوان و اندیشه سطحی منبع ساواک، نفوذ روزافزون امام خمینی در حوزه علمیه نجف را که ناشی از جایگاه والای علمی و مبارزاتی و شخصیت برجسته الهی و عرفان ناب ایشان بوده است، عمدتاً به تلاش‌های یک فرد منتسب ساخته است؛ البته یاران و دوستان مخلص و فداکار امام در معرفی ابعاد وجودی ایشان و خنثی‌سازی تبلیغات رژیم شاه و ارتجاع نجف، نقش مؤثر و انکارناپذیری داشتند، اما عظمت شخصیت امام خمینی قائم به ذات و مستظهر به عنایات الهی بود که حوزه علمیه نجف را مجذوب خویش ساخته بود.


نگرانی ساواک از موقعیت امام خمینی در نجف