جابجایی و نابرابری‏ها در فلسطین


1596 بازدید

فراخوان اولین همایش گروه علمیGIS، موین-اورینت Moyen-Orient و جهان مسلمانان
7 و 9 ژوئیه 2015 پاریس
موضوع: جابجایی برون مرزی و نابرابری در جوامع فلسطینی


این پنل نقطه آغاز خود را بر موجی از تحقیقات اخیر درباره جابجایی و تبادلات مابین فلسطینی‏ها در خاورمیانه متمرکز کرده است. اولین هدف آن بررسی پیوند روابط بین مرزها، جابجایی و نابرابری بین جوامع فلسطینی در اسرائیل/فلسطین و فراتر، بین اجتماعات پناهندگان و رانده‏شدگان فلسطینی است. پژوهشگران، اقتصاد سیاسی را هدف بررسی قرار داده‏اند؛ آنها منطق حاکم را در آنجا و نیز در دیوار کرانه غربی رود اردن و گذرگاه‏های مرزی، با تأکید بر گسترش دامنه سوالاتشان فراتر از بار نمادین و خشونت بارز آن مناطق، مورد مطالعه قرار داده اند. ما قصد داریم این دیدگاه را تقویت کنیم و از چکیده مقالاتی که متمرکز بر نتیجه آن موانع در بلند مدت و روزمره هستند استقبال می کنیم. این مسئله همچنین به معنای بررسی سوابق تاریخی موضوع سیاست کنترل مرزهای امروزه است؛ مواردی همچون کنترل پلیس در فلسطین خودگردان و استفاده از خشونت برای ایجاد مرز اسرائیل از سال 1949 به بعد.


هدف دوم ما بررسی ارتباط میان توان متغیر فلسطینی‏ها برای جابجایی و نابرابری‏های اجتماعی میان آنها، و وضعیت حقوقی و پیش شرط‏های مجوز جابجایی فلسطینی‏ها از منطقه‏ای به منطقه دیگر است. بسته به مورد، توانایی جابجایی، یک شاکله یا بازتابی از تفاوت‏های اجتماعی- اقتصادی است. این دیدگاه برای ما روشی برای بیان نابرابری‏های اجتماعی میان جوامع فلسطینی و ویژگی‏های آنهاست: نابرابری‏ها اغلب در مباحث عمومی نادیده و کنار گذاشته می‏شوند و مسائل سیاسی همچون تبعید و اشغال اسرائیل جایگزین آنها می‏شوند. همچنین می‏خواهیم روشی را که با آن تاریخ جوامع فلسطینی از دریچه انحصاری یوم‏النکبه (روز اشغال فلسطین و تأسیس اسرائیل) در 1948 نگاشته شده، مورد بررسی قرار دهیم.


ما از پیشنهادات رشته‏های مختلف علمی مانند ادبیات، انسان‏شناسی، جامعه‏شناسی، تاریخ و دیگر شاخه‏های علوم اجتماعی که خصوصاً به سه موضوع اصلی زیر بپردازند، استقبال می‏کنیم.


• مذاکره و تخطی موانع: جابجایی فلسطینی بستگی به محدودیت‏های بسیاری دارد و این که چگونه این محدودیت‏ها مورد بحث و اعتراض و تخطی قرار گرفته و یا به طریقی برطرف می شوند؟


• جابجایی، نابرابری‏های اجتماعی و مرزهای طبقاتی: این که چگونه موانع، مرزهای ارضی و تمایز وضعیت حقوقی، نابرابری‏های اجتماعی موجود را مجدداً ایجاد یا تقویت نموده یا نابرابری‏های جدید ایجاد می‏نمایند؟ چگونه اشغال اسرائیل و اثرات آن ساختار نابرابری‏های اجتماعی را در جوامع فلسطینی دگرگون نمود؟


• جابجایی و نابرابری‏ها- نقاط ضعف و شکست و پیوستگی‏ها: در حالی که بر بعد بنیادین یوم النکبه برای جوامع فلسطینی معاصر اذعان داریم، از طرح تحقیق‏هایی که تأمل مجدد در زودگذری و عرفیت برگرفته از آن لحظه نابودی- سازماندهی مجدد را هدف قرار می‏دهند، استقبال می‏کنیم. شرکت‏کنندگان به مطالعه و بررسی گسیختگی‏ها و نیز پیوستگی‏های ایجاد شده به وسیله حوادث سلسله مراتب اجتماعی و یا خط سیر فردی، دعوت می شوند.


چکیده‏ها (حداکثر 1500 کلمه با احتساب فاصله‏ها) باید قبل از 15 ژوئن 2014 به ‏هلا ابوذکی Hala Abou-Zaki)) با رایانامه (hc.abouzaki@gmail.com) و ورونیک بونتمپ (Véronique Bontemps) با رایانامه (veronique.bontemps@cnrs.fr) و فیلیپ برمود (Philippe Bourmaud) با رایانامه (pbourmaud@free.fr) و نادا نادر (Nada Nader) با رایانامه (nader.nada@gmail.com) ارسال گردد.

 

https://networks.h-net.org/node/16738/discussions/25676/cfp-palestinian-mobility-and-inequalities-1st-gis-congress-paris


تاریخ شفاهی