آیت الله خامنه‌ای: جامعه باید جلوی حرکت اشرافی‌گری را بگیرد


آیت الله خامنه‌ای: جامعه باید جلوی حرکت اشرافی‌گری را بگیرد
بخشی از بیانات آیت الله خامنه ای در خطبه‌های نماز جمعه در 28 فروردین 1360:

«... از همان روز اول انقلاب تاکنون طبقات متوسط و مستضعف مردم ما بار سنگینی را به دوش داشته‌اند. اما در میان افرادی که از لحاظ مادی در سطح رفاه بالایی زندگی می‌کنند و در انقلاب نیز سختی و سنگینی تحمل نکرده‌اند، اعتراض و شِکوه نسبت به انقلاب بیش از دیگران است. یک جامعه اگر بخواهد بماند و به انحطاط دچار نشود باید جلوی حرکت اشرافی گری را بگیرد. در جامعه اسلامی ما و در نظام جمهوری اسلامی باید وضع اقتصادی برنامه‌های دولت به گونه‌ای باشد که مردم فقیر و مستمند به سمت یک زندگی مرفه بروند و در مقابل کسانی که از زندگی مرفهی برخوردارند به سوی اشرافی‌گری نروند. چون اشرافی‌گری در طبیعتِ خود گرایش به فساد دارد و این یک اعلام خطر برای انقلاب اسلامی و آهنگ انحطاط و انهدام جامعه اسلامی است...»(به نقل از روزنامه اطلاعات؛ 29 فروردین 1360)