سوءاستفاده‌های آقای نخست‌وزیر از بودجه محرمانه


تاریخ سند: ۱۸ بهمن ۱۳۵۵

 

خیلی محرمانه

از: اداره کل نهم(۹۲۳)

به: مدیریت کل اداره سوم(۳۴۲)

شماره: ۹۲۳/۲۰۵۸۸

تاریخ: ۳۵/۱۱/۱۸[۲۵]

درباره: خانم لیلا امامی همسر سابق آقای نخست‌وزیر

مفاد اطلاعیه واصله مورد تأیید واقع شده و اشعار می‌دارد با توجه به اینکه در حال حاضر روابط نامبرده با آقای نخست‌وزیر حسنه می‌باشد و غالباً با هم به سر می‌برند، به دستور آقای هویدا کلیه مایحتاج منزل و هم‌چنین وسایل فنی و غیرفنی گلخانه سامان خانم امامی واقع در کرج که جدیدترین گلخانه پیش‌ساخته و مجهز به مدرن‌ترین دستگاه‌ها است، از طریق نخست‌وزیری از داخل و خارج تهیه و وجه آن از بودجه محرمانه آقای نخست‌وزیر پرداخت می‌شود، و آقای نخست‌وزیر علاوه بر تأمین گلِ مورد نیاز نخست‌وزیری، خرید آن را به دوستان و آشنایان خود نیز توصیه کرده است و خانم امامی از این راه سود زیادی می‌برد.

مدیرکل اداره نهم؛ ضرابی

[دستخط پرویز ثابتی:] گزارشی تهیه شود که به عرض برسد مبنی بر اینکه سازمان تهران چنین گزارشی داده بود؛ به اداره کل نهم ارجاع شد؛ این‌طور جواب داده‌اند.


سوءاستفاده‌های آقای نخست‌وزیر از بودجه محرمانه