فاکتورهای نجومی همسر آقای نخست‌وزیر


تاریخ سند: ۲۵ دی ۱۳۵۵

 

از: ۲۰ ه‌ : ۲۲ شماره: ۶۲۳۶۹/۲۰ ه‌ ۲۲


به : ۳۴۲ تاریخ : ۳۵/۱۰/۲۵[۲۵]


موضوع : خانم لیلا امامی صاحب گل‌فروشی سامان

خانم لیلا امامی همسر سابق نخست‌وزیر برای پرورش گل، گلخانه‌ای در کرج تأسیس نموده که به‌طور کلی تأسیسات ساختمان و وسایل مربوط به آن بدون گمرک و به‌عنوان نخست‌وزیری وارده شده و از نظر فنی و غیره نیز کلیه پرسنل فنی نخست‌وزیری بخصوص آقای مصطفی بهرامی تکنسین برق در هفته دو الی سه روز در گلخانه خانم مزبور انجام وظیفه می‌نماید. قسمت عمده فعالیت‌های گلخانه با نیروی انسانی و بودجه نخست‌وزیری اداره و هدایت می‌شود در حالی که خانم امامی هر سبد گل را از ۴۰۰ الی ۱۵۰۰ تومان به نخست‌وزیری می‌فروشد و در ایام نوروز و کریسمس متجاوز از ۳۵۰/۰۰۰ هزار تومان پول گل به ایشان پرداخت می‌شود و جای تأسف است که موقعی که صورتحساب از سامان گل به کار‌پردازی نخست‌وزیری می‌رسد هیچ‌کس جرأت ندارد که بر روی فاکتور بررسی نماید و در مدت یک ساعت چک سامان گل آماده می‌شود. ضمناً یک اتومبیل بنز ۲۸۰ با دو نفر راننده نخست‌وزیری در اختیار ایشان قرار دارد.

نظریه سه‌شنبه : شنبه قابل اعتماد است و گزارش قابل بررسی است. تاکستانی

نظریه جمعه جمعه: نظریه سه‌شنبه مورد تأیید است. آراسته

به اداره کل نهم منعکس تا تحقیق نمایند و در صورت تأیید گزارش شود. ثابتی

در پرونده کلاسه ۶۲۴۲۳ بایگانی شود.


فاکتورهای نجومی همسر آقای نخست‌وزیر