نیک‌پی، دلال کارخانه‌های انگلیسی!


تاریخ سند: ۳۱ تیر ۱۳۴۹

«موضوع: غلامرضا نیک‌پی شهردار پایتخت

برابر اطلاع واصله نامبرده بالا به دعوت کمپانی‌های انگلیسی و دلالی فردی به نام «صبی» که در سفارت انگلیس است برای خرید کارخانه کمپوست و پاره‌ای مذاکرات به انگلستان مسافرت نموده است، و نیز اظهار شده حدود هفت میلیون تومان چک به عنوان کمیسیون جهت انجام این معامله به شهردار پرداخت شده است. شهردار پس از مراجعت در جلسه خصوصی انجمن شهر اظهار داشته:

«۱- با مسئولین کارخانجات انگلیسی مذاکره نمودم که چراغ‌های اتوماتیک راهنمایی را به ما بفروشند. ۲- اگوی[=شبکه جمع‌آوری فاضلاب] شهر تهران را مطالعه کنند و بسازند. ۳- کارخانه کمپوست(تبدیل زباله به کود) را به ما بفروشند.»

«اینها بهترین و معتبرترین سازندگان دنیا هستند و حتماً باید با اینها معامله کنیم[!] و با آنها مذاکره کرده‌ام که چند متخصص مجانی[!] به ایران اعزام دارند.»

گفته شده این معاملات را آقای نیک‌پی برای اخذ دلالی دنبال می‌کند. ضمناً جمع این معاملات متجاوز از یک میلیارد تومان خواهد بود که کمیسیون آن رقم قابل توجهی است.

کارخانه کمپوستی که نیک‌پی اصرار دارد بیش از ۴۰ میلیون تومان خرج برنخواهد داشت به نظر متخصصین و سرمایه‌گذاران داخلی متجاوز از ۷۰ میلیون تومان تمام خواهد شد و این کلاه بزرگی برای شهرداری است. همچنین گفته شده کمپانی‌های امریکایی، دانمارکی و اسرائیلی حاضرند عین این طرح را با ۲۰ میلیون تومان[!] انجام دهند...».


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
نیک‌پی، دلال کارخانه‌های انگلیسی!