پرداخت هنگفت اسرائیل به روزنامه‌های کیهان و اطلاعات


در بامداد دوشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۴۶ جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل آغاز شد. از همان ساعات اولیه این جنگ، روزنامه‌های اطلاعات و کیهان اخبار جنگ را کاملاً زیر پوشش قرار ‌دادند. این دو روزنامه در کشاکش جنگ شش روزه، حتی روز جمعه ۱۹ خرداد هم چاپ و منتشر شدند*.  به طور معمول روزنامه ها در روز جمعه منتشر نمی شد . سند ذیل درباره علت انتشار روزنامه های اطلاعات و کیهان در روز جمعه چنین روایت می کند: 

«...برابر اطلاع واصله در جریان جنگ‌های اسرائیل و اعراب در خردادماه جاری، روزنامه اطلاعات و کیهان در نظر داشتند طبق معمول ایام تعطیل روزنامه منتشر ننمایند، ولی عوامل اسرائیل توسط سفارت امریکا مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به این دو روزنامه پرداخت می‌کنند تا روزهای تعطیل نیز به انتشار روزنامه پرداخته و پیروزی‌های اسرائیل را به موقع به اطلاع مردم برسانند...»

 

* تصاویر این دو روزنامه در روز مذکور در ذیل سند آمده است


پرداخت هنگفت اسرائیل به روزنامه‌های کیهان و اطلاعات
صفحه اول روزنامه اطلاعات که روز جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۴۶ منتشر شده است

صفحه ۴ روزنامه اطلاعات ادامه گزارش جنگ اعراب و اسرائیل

صفحه ۶ روزنامه اطلاعات ادامه گزارش جنگ اعراب و اسرائیل

صفحه آخر روزنامه اطلاعات ادامه گزارش جنگ اعراب و اسرائیل

صفحه اول روزنامه کیهان روز جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۴۶ گزارش جنگ

ادامه گزارش کیهان صفحه ۴

ادامه گزارش کیهان درباره جنگ اعراب و اسرائیل صفحه ۷

ادامه گزارش کیهان درباره جنگ اعراب و اسرائیل صفحه آخر