عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری به روایت روزنامه رسالت


674 بازدید


عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری به روایت روزنامه رسالت